mormon.org Świat

Czym jest Stowarzyszenie Pomocy?

Oficjalna odpowiedź

Stowarzyszenie Pomocy jest najstarszą i największą organizacją kobiecą w świecie. Ta organizacja powstała w 1842 roku dla kobiet powyżej 18 lat. Jej celem jest budowanie wiary i osobistej prawości, wzmacnianie rodzin i domów oraz wspieranie tych, którzy są w potrzebie.

  • Stowarzyszenie Pomocy jest fantastyczną organizacją dla kobiet w Kościele. Rozwiń

  • Stowarzyszenie Pomocy jest organizacją dla kobiet, które spotykają się i pomagają tym, którzy są w potrzebie. Zarówno duchowo, docześnie, jak i w każdy inny możliwy sposób. Kobiety ze Stowarzyszenia Pomocy starają się rozwijać swoje talenty do służenia innym i nauczania ewangelii Jezusa Chrystusa. Siostry wiąże silna więź, która wzmacnia się, kiedy odwiedzają siebie nawzajem i pomagają sobie w niesieniu ciężarów życia. Rozwiń

  • Stowarzyszenie Pomocy jest częścią mnie, jako mormonki. W niedzielę chodzę do Kościoła na spotkanie, w którym uczestniczą same kobiety. Wtedy uczymy się o Jezusie, Jego ewangelii i planie Boga dla nas, jako Jego dzieci. Rozmawiamy o tym, jak możemy stać się lepszymi żonami, matkami i przyjaciółkami. Jako kobieta w Stowarzyszeniu Pomocy, wypełniam swój obowiązek pomagając w społeczności poprzez przynoszenie posiłków tym, którzy ich potrzebują lub spędzając czas z kobietami, które są samotne lub cierpią w inny sposób. Uwielbiam dzielić się z moimi przyjaciółkami ze Stowarzyszenia Pomocy tym, czego się nauczyłam, a co może im pomóc. Ta organizacja pomogła mi pogodzić się ze śmiercią mojej matki, kiedy miałam 19 lat i z moim rozwodem, kiedy miałam 28 lat. Jestem wdzięczna, że Stowarzyszenie Pomocy było obecne w moim życiu, kiedy moja córka straciła wzrok, mój syn zachorował na padaczkę, a ja na raka. Kobiety z tej organizacji dodały mi otuchy i pomogły mi przejść przez okres wypełniony smutkiem i rozpaczą. Nie wiem, gdzie bym teraz była, gdyby nie moje przyjaciółki, które otaczały mnie troską i były dla mnie wsparciem i pocieszeniem. Stowarzyszenie Pomocy to właściwa nazwa. Okazujemy pomoc każdemu (nie tylko kobietom), kto jest w potrzebie. Rozwiń

  • Stowarzyszenie Pomocy jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet w kościele mormońskim. Jest to jedna z największych organizacji dla kobiet na świecie! Niektórzy ludzie, chcąc opisać Stowarzyszenie Pomocy, mogliby użyć określeń „liga kobiet” lub „organizacja charytatywna”, co w pewnym stopniu opisuje misję Stowarzyszenia Pomocy. Co niedziela spotykamy się razem, regularnie organizujemy w miesiącu wspólne zajęcia i spotkania, podczas których możemy rozwijać nasze talenty, zdobywać nowe umiejętności i służyć naszym rodzinom i społeczności. Motto Stowarzyszenia Pomocy brzmi: „Miłość nigdy nie ustaje” i wywodzi się z nauk Pawła skierowanych do Koryntian w Nowym Testamencie. Dla mnie motto to ma co najmniej dwa znaczenia: (1) Miłość jest opisana w tym fragmencie z Biblii jako czysta miłość Chrystusowa i wiemy, że gdy czynimy coś z miłością Chrystusową lub gdy okazujemy miłość Chrystusa poprzez nasze uczynki, to nigdy nie poniesiemy porażki. (2) Miłość w bardziej świeckim znaczeniu można określić jako miłosierdzie — udzielanie pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie — promocję dobra społecznego i podejmowanie dla niego szeroko zakrojonych działań. Wierzę, że każdy czyn podejmowany z miłością ma znaczenie. Stowarzyszenie Pomocy działa zgodnie z tymi dwoma definicjami i zachęca swoje członkinie do czynienia dobra — tak krótko mówiąc! Próbujemy podążać za przykładem Jezusa — bierzemy czynny udział w życiu rodzinnym, w naszych kongregacjach i społecznościach, promując niesienie pomocy, zachęcanie i wsparcie ludziom, którzy są wokół nas — nie tylko członkom naszego kościoła, ale wszystkim! Czuję, że kobiety mają wyjątkowe dary i umiejętności, które mają wpływ na atmosferę i nastrój wokół nich, a Stowarzyszenie Pomocy pomaga mi to osiągnąć. Rozwiń

Brak wyników