mormon.org Świat

Czy od każdego mormona wymagana jest służba na misji?

Oficjalna odpowiedź

W Kościele istnieje silna tradycja służenia na misji. Zbawiciel nauczał: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19). Członkowie Kościoła uznają za przywilej okazywanie miłości innym ludziom i Panu poprzez dzielenie się ewangelią.

Misjonarze rozpoczynają swoją służbę z reguły w wieku 19 lub 21 lat. Wielu emerytów, mężczyzn, kobiet oraz małżeństw również służy misji. Misjonarze służą przez okres od 18 miesięcy do 2 lat. Misje są dobrowolne, a misjonarze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją służbę. Misjonarze pochodzą z całego świata i służą tam, gdzie Kościół ich powoła. Służąc w pełnym wymiarze godzin, misjonarze są oficjalnymi przedstawicielami Kościoła.

  • Wierzę, że mamy powołanie od naszego Ojca w Niebie, by służyć naszym braciom i siostrom. Dał on jednak wszystkim ludziom prawo wyboru, czy chcą wypełniać Jego wolę. Wiem, że On chce, bym dobrze czynił i ja także tego pragnę. Wielu misjonarzy mówiło mi, jak wspaniale jest służyć na misji i ja również chcę poczuć tę radość. Dziękuję Ojcu w niebie za misjonarzy, którzy przynieśli spokój i ukojenie mojej duszy. Dziękuję Mu za okazje do służby. Wiem, że Ojciec w Niebie umożliwi mi dokonanie tego, o co mnie poprosił. 1 Nefi 3:7 Rozwiń

  • Prosta odpowiedź brzmiała nie - pomimo że młodzi mężczyźni w wieku 19 lat są zachęcani do służby na pełnoetatowej misji. Zostałem wychowany w Kościele, ale nie służyłem na pełnoetatowej misji. Podjąłem tę decyzję w oparciu o mój duchowy rozwój w tamtym okresie mojego życia. Była to ważna osobista decyzja i jestem z podjęcia niej bardzo zadowolony. Wielu moich dobrych przyjaciół i członków rodziny służyło na pełnoetatowej misji, a ja miałem szczęście służyć w Kościele w takich powołaniach, gdzie widziałem, jak godni, przygotowani duchowo młodzi mężczyźni podejmowali decyzję o wyjeździe na misję. Misjonarze ci zaznają niezwykłych doświadczeń i będą działać z boską mocą. W Kościele rozumiemy, że każdy z nas ma do przebycia osobistą duchową podróż i nie wszyscy młodzi mężczyźni są gotowi do służby na pełnoetatowej misji w wieku 19 lat. Jestem jednym z nich. Jestem wdzięczny za osobistą wolność i odpowiedzialność, którą dał mi Kościół i dzięki której mogłem podjąć tę decyzję i iść dalej moją duchową ścieżką. Nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj, gdybym nie zrobił tego kroku. Rozwiń

Brak wyników