mormon.org Świat

Czy mąż i żona mogą żyć razem w wieczności? Czy mormoni wierzą, że rodziny będą żyły razem w niebie?

Oficjalna odpowiedź

Związki rodzinne mogą trwać wiecznie — nie tylko w tym życiu.

Tak samo, jak niektóre z najwspanialszych radości życia mają swe źródło w życiu rodzinnym, utrata ukochanego członka rodziny może być przyczyną głębokiego smutku.

Jezus Chrystus przekazał Swoim uczniom moc do pieczętowania rodzin na wieczność, gdy powiedział: „I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Ew. Mateusza 16:19).

Lecz śmierć nie musi kończyć naszych związków rodzinnych z tymi, których kochamy. Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi, że „ta sama społeczność, jaka istnieje tutaj między nami, będzie istnieć i tam [w wieczności] między nami, tylko będzie ona połączona z wieczną chwałą” (Nauki i Przymierza 130:2).

Członkowie rodziny, którzy przyjmują Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i naśladują Jego przykład, mogą być razem na zawsze dzięki świętym obrzędom pieczętującym, dokonanym w świętych świątyniach Boga. Te obrzędy pieczętują męża i żonę na wieczność oraz dzieci do swoich rodziców, jako wieczne rodziny (zob. „Rodzina: Proklamacja dla świata”).

  • Tak, wierzę, że mąż i żona oraz rodziny mogą być razem na zawsze. Jednym z największych błogosławieństw w moim życiu jest wiedza, że jeśli będę postępował zgodnie z tym, co obiecałem Ojcu w Niebie, zostanę błogosławiony przebywaniem z moją rodziną na wieczność. Jest to dla mnie jedna z najważniejszych prawd ewangelii. Ma wpływ na każdą podejmowaną przeze mnie decyzję i daje wyjątkową, i bogatą perspektywę na życie. Codziennie dążę do umacniania więzi z członkami mojej rodziny, ponieważ kocham ich i wiem, że gdy razem przechodzimy przez życiowe wyzwania, nasza więź duchowa staje się mocniejsza. Nie wyobrażam sobie nieba, w którym nie ma ze mną najważniejszych osób z mojego życia doczesnego. Rozwiń

  • Na 100 procent! Ta cudowna obietnica to jedno z największych błogosławieństw, jakie możemy otrzymać. Dzięki właściwemu upoważnieniu kapłańskiemu rodziny mogą być duchowo zapieczętowane na okres tego życia i na całą wieczność. To błogosławieństwo można otrzymać w świętej świątyni. Wiedza, że mogę być na zawsze z moją rodziną i że na czele naszego domu stoi Ojciec w Niebie jest dla mnie źródłem prawdziwej radości. Rozwiń

  • Rodzina jest najpiękniejszym doświadczeniem, jakie Bóg mi dał. On sprawia, że ta więź może rozwijać się po zakończeniu tego życia, przez całą wieczność. Bo „[odziedziczą] trony, królestwa, księstwa, i moce, panowania, wszelkie wysokości i głębie” (NiP 132:19). Rozwiń

  • W lipcu 2010 roku zmarł mój ojciec. Całe życie borykał się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu wiele fizycznych aktywności. Ojciec został ochrzczony na dzień przed swoim wyjazdem na wojnę w Wietnamie. Został tam ranny i stąd wzięły się jego choroby. Wiara, jaką pokładał w swojej religii była dla niego źródłem siły i dała mu pewność, że nawet po tym życiu będzie mógł cieszyć się swoją rodziną. Będąc mormonami, wiemy dzięki współczesnym objawieniom, że mężowie, żony i rodziny mogą być razem na zawsze. Jeżeli tu na ziemi będziemy przestrzegać przykazań, w nagrodę otrzymamy możliwość wiecznego życia z naszymi rodzinami w niebie. Wiedza o wiecznych rodzinach pomogła mi uporać się ze śmiercią ojca. Wiedziałem, że rodziny mogą być razem na zawsze, więc jeśli będę żył w zgodzie z przykazaniami ewangelii, będę miał szansę ponownie zobaczyć swojego tatę. Ta wiedza przyniosła mi również spokój, bo wiem, że mój ojciec zmartwychwstanie, a jego ciało znowu będzie doskonałe. Tak wielu ludzi nie rozumie, że mogą tworzyć wieczną rodzinę, a bez tej wiedzy czyjaś śmierć może być bardzo ciężkim przeżyciem. Plan zbawienia i szczęścia uświadamia nam, że to życie to nie koniec. Rodziny mogą być razem na zawsze. Rozwiń

Brak wyników