mormon.org Świat

Czym jest prawo czystości moralnej?

Oficjalna odpowiedź

Moc tworzenia dzieci jest bardzo święta. Nasz Ojciec w Niebie przykazał, aby ta święta moc oraz przywilej relacji seksualnych miały swój wyraz jedynie pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy są prawnie zaślubieni. To jest prawo czystości moralnej. Oznacza ono, że nie powinniśmy mieć stosunków seksualnych przed ślubem, a po zawarciu małżeństwa dopuszczalne są stosunki seksualne tylko z własnym mężem lub żoną.

Utrzymanie prawa czystości moralnej przynosi bezpieczeństwo, szczęście, pokój i szacunek dla siebie. Pogłębia również miłość w małżeństwie i chroni rodziny. Przekroczenie tego prawa to poważna sprawa. Osoby, które złamały to prawo, mogą otrzymać wybaczenie i odnaleźć spokój poprzez odpokutowanie i posłuszeństwo.

Bóg chce wszystkiego, co najlepsze dla ciebie i dla wszystkich Swoich dzieci. Przestrzeganie Bożego planu i zachowanie stosunków intymnych dla małżeństwa pomoże tobie i twojej rodzinie być szczęśliwymi.

  • Moc prokreacji jest święta. Nasz Ojciec Niebieski przykazał, aby święta moc i przywilej relacji seksualnych miały swój wyraz jedynie pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są sobie prawnie zaślubieni. To przykazanie nazywamy prawem czystości moralnej, i oznacza ono, że nie powinniśmy utrzymywać relacji seksualnych przed zawarciem świętego przymierza małżeństwa. Również podczas naszego małżeństwa uprawiamy seks tylko z naszym współmałżonkiem. Szacunek dla prawa czystości moralnej daje nam bezpieczeństwo, szczęście, pokój i miłość. Wzmacnia to również małżeństwo i chroni naszą rodzinę. Nieprzestrzeganie tego prawa niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jednakże osoby, które je złamały, mogą otrzymać przebaczenie i pokój poprzez pokutę i posłuszeństwo prawom Bożym. Nasz Ojciec Niebieski pragnie tego, co najlepsze dla ciebie i twoich dzieci. Przestrzeganie Jego przykazań oraz prawa czystości moralnej pomoże tobie i twojej rodzinie. Rozwiń

Brak wyników