mormon.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat natury Boga?

Oficjalna odpowiedź

Bóg jest doskonały, wszechwiedzący i wszechmocny, jest władcą wszechświata. Jest także miłosierny, życzliwy i sprawiedliwy. Jest naszym Ojcem w Niebie. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz (I Ks. Mojżeszowa 1:27). Ma ciało, które wygląda jak nasze, ale jest nieśmiertelne, udoskonalone i pełne chwały, której słowami nie da się opisać. Jako że jesteśmy Jego dziećmi, On zna i kocha każdego z nas z osobna. Przygotował On plan, który ma pomóc Jego dzieciom odnaleźć radość w tym życiu, a potem powrócić do życia razem z Nim.

  • Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim — ojcem naszych duchów. Zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, tak jak nasze fizyczne ciała zostały stworzone na podobieństwo naszych biologicznych rodziców. Tak jak my, Pan ma powłokę z ciała i kości, ale jest idealną istotą. Podobnie jak nasz ziemski ojciec, Bóg chce abyśmy stali się do Niego podobni i żyli z nim wiecznie. Zna każdego z nas osobiście i otacza nas swoją troską. Chce abyśmy byli szczęśliwi, ale nie zmusza nas do tego. Dał nam rady zwane przykazaniami, które pomogą nam odnaleźć szczęście. Rozwiń

  • Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i tym samym jest odrębną osobą. Dlatego wierzymy, że Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty są trzema odrębnymi Istotami, które jednoczy ten sam cel. Wierzymy, że Bóg Ojciec posłał Swojego syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby odkupił nas z naszych grzechów i dał każdemu z nas możliwość zmartwychwstania. To, jak rozumiemy Trójcę Świętą, odróżnia nas od innych religii. Rozwiń

Brak wyników