mormon.org Świat

Kto napisał Księgę Mormona?

Oficjalna odpowiedź

Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem tego, że Jezus Chrystus naprawdę istniał i że był, i jest Synem Boga. Zawiera ona zapisy starożytnych proroków. Jeden z nich, Lehi, mieszkał w Jerozolimie około 600 roku p.n.e. Bóg nakazał Lehiemu, żeby poprowadził małą grupę ludzi na kontynent amerykański. Tam rozwinęli się w wielką cywilizację.

Bóg dalej powoływał proroków pośród tego ludu. Księga Mormona jest zbiorem zapisów ich proroków i kronikarzy. Jej tytuł pochodzi od imienia Mormona, który był jednym z ostatnich spośród tych starożytnych proroków.

Ci starożytni prorocy znali plan, jaki nasz Ojciec Niebieski przygotował dla Swoich dzieci, oraz misję Jezusa Chrystusa. Sporządzili zapis mówiący o ukazaniu się Chrystusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu ludziom w Ameryce, nauczaniu przez Niego ewangelii i zorganizowaniu pośród nich Swojego Kościoła. Księga ta zawiera nauki Jezusa Chrystusa, świadcząc o Jego Zadośćuczynienie i Jego miłości. Poświadcza i potwierdza Biblię.

Księga Mormona kończy się wielką obietnicę, że ci, którzy będą ją czytać i szczerze modlić się na jej temat, będą wiedzieli przez Ducha Świętego, że jest prawdą (Moroni 10:4).

  • Czytanie tej książki dosłownie zmieniło moje życie. Księga Mormona jest zbiorem zapisów ze starożytnych czasów, z okresu mniej więcej 600 lat p.n.e. do 400 roku n.e. Została ona przetłumaczona z języka staroegipskiego na język angielski na początku XIX wieku. Od tego momentu została przetłumaczona na setki innych języków, m. in. język arabski, urdu, hindi i perski. Księga Mormona została napisana przez wielu starożytnych proroków, którzy żyli na — jak to współcześnie nazywamy — kontynencie amerykańskim. Przez okres blisko tysiąca lat, te zapisy były przekazywane z pokolenia na pokolenie, podczas gdy Biblia była pisana na Bliskim Wschodzie. Zapis, który znamy jako Księga Mormona został sporządzony na drugiej półkuli, i odnosi się do aspektów, o których Bóg chciał, aby wiedziały Jego dzieci. Ta księga tłumaczy jaki jest cel i znaczenie naszego życia oraz jak ważną rolę odgrywa Chrystus. Powodem, dla którego nazywamy ją Księgą Mormona jest to, że prorok Mormon zajmował się tymi zapisami i przekazał je swojemu synowi. Dosłownie jest to święty zapis, który ma taki sam cel jak Biblia — jest jeszcze jednym świadectwem o Chrystusie. Rozwiń

Brak wyników