mormon.org Świat

Dlaczego mormoni wierzą w Biblię?

Oficjalna odpowiedź

Biblia świadczy o boskości Jezusa Chrystusa, ma wpływ na miliony Jego naśladowców i stanowi dla nich wsparcie. Jest to zbiór świętych zapisów zawierających objawienia od Boga i opowieści o tym, jak postępował ze Swoimi dziećmi w Ziemi Świętej

Historyczne opowieści zawarte w Biblii obejmują wiele stuleci, począwszy od czasów Adama aż po śmierć Apostołów. Ponadto większość ksiąg biblijnych została napisana przez proroków i o prorokach, którzy żyli w różnych okresach historii świata.

Zapewne wiesz, że Biblia podzielona jest na dwie części: Stary i Nowy Testament.

Stary Testament zawiera święte zapisy sprzed narodzenia Chrystusa. Wielu proroków w Starym Testamencie przepowiedziało przyjście Zbawiciela i Odkupiciela (zob. Ks. Izajasza 7:14, 9:6, 53:3–7).

Nowy Testament opowiada o życiu Zbawiciela i Odkupiciela, którym jest Jezus Chrystus. Opisuje także ustanowienie Jego pierwotnego Kościoła.

  • Wierzymy w Biblię, ponieważ jest słowem Bożym. Nic więcej nie trzeba mówić. Posiadanie tej księgi, możliwość czytania o życiu Zbawiciela, o cudach przez Niego dokonywanych i życiu tych, którzy się z Nim zetknęli na tej ziemi, to dla nas wszystkich wielkie błogosławieństwo. Co więcej, czytanie i dowiadywanie się o bezinteresownej miłości, jaką okazywał przez całe Swoje życie, której kulminacyjnym punktem była Jego zadość czyniąca ofiara za was i za mnie, zbliża mnie duchowo do Niego. Rozwiń

  • To jest słowo Boga. Rozwiń

Brak wyników