mormon.org Świat

W jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich pomaga ludziom na całym świecie?

Oficjalna odpowiedź

Ewangelia Jezusa Chrystusa naucza ludzi, aby pomagali sobie nawzajem nieść brzemiona (List do Galacjan 6:2). Kiedy na świecie ludzie cierpią z powodu katastrof i zmagają się z problemami ponad ich siły, Kościół jest przygotowany, aby nieść im pomoc poprzez swoich członków.

Pomoc niesiona jest tym, którzy są w potrzebie, bez względu na wyznawaną przez nich religię, pochodzenie etniczne czy narodowość. Pomoc humanitarna dociera do 147 krajów i jest liczona w dziesiątkach milionów dolarów rocznie.

Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich to kościelna organizacją, która zajmuje się:

  • Dystrybucją żywności.
  • Zapewnianiem bezpłatnej pomocy w czasie klęsk żywiołowych w postaci ochotników pomagających w sprzątaniu, umożliwianiem korzystania z kaplic w celu schronienia, jak również dostarczaniem żywności, wody i środków medycznych.
  • Finansowaniem i wspieraniem projektów, które przynoszą korzyści społecznościom zmagającym się z problemami.
  • Nauczaniem samowystarczalności.
  • Pomaganiem ludziom w zakładaniu małych firm, które mogą prowadzić we własnych domach.

Wejdź na sponsorowaną przez Kościół stronę Provident Living, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności humanitarnej Kościoła.

  • Mam to szczęście, że zostałem poproszony, aby pomagać w humanitarnych misjach Kościoła i osobiście widziałem, jak udzielano pomocy na całym świecie. Projekty humanitarne absolutnie nie mają nic wspólnego z próbą nauczania ludzi ewangelii, a ich jedynym celem jest pomaganie bliźnim. Ja jestem zaangażowany w szkolenia z zakresu resuscytacji noworodków, lecz Kościół zajmuje się też prowadzonymi na szeroką skalę projektami zapewniania wózków inwalidzkich osobom niepełnosprawnym, czystej wody społecznościom, które nie mają do niej szybkiego dostępu, czy niesieniem pomocy w czasach klęsk żywiołowych. Koszta tych projektów pokrywane są z datków przekazywanych bezpośrednio Kościołowi na cele pomocy humanitarnej. Rozwiń

Brak wyników