mormon.org Świat

Czy istnieją ograniczenia ze względu na rasę lub kolor skóry w przystąpieniu do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i otrzymaniu kapłaństwa?

Oficjalna odpowiedź

Nie istnieją ograniczenia odnoszące się do rasy lub koloru skóry dla tych, którzy pragną przystąpić do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nie istnieją ograniczenia odnoszące się do rasy lub koloru skóry dla tych, którzy mogą otrzymać kapłaństwo w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Oficjalna deklaracja Kościoła stanowi, że „każdy wierny, godny mężczyzna w Kościele może otrzymać święte kapłaństwo, z mocą używania jego boskiej władzy, i cieszyć się wraz ze swymi ukochanymi każdym błogosławieństwem, jakie spływa stamtąd, łącznie z błogosławieństwami świątyni. Stosownie, wszyscy godni mężczyźni — członkowie Kościoła, mogą być wyświęcani do kapłaństwa bez względu na rasę czy kolor”.
(Nauki i Przymierza, Deklaracja oficjalna — 2, str. 258).

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła, ponownie potwierdził tę zasadę, kiedy przemawiał w waszyngtońskim klubie National Press: „Wierzymy w stare porzekadło, które mówi, że wiele rąk czyni pracę lżejszą. Mamy świeckie kapłaństwo i każdy godny mężczyzna może je otrzymać”.

  • Nie ma żadnych ograniczeń związanych z rasą czy kolorem skóry odnośnie tych, którzy chcą przystąpić do Kościoła. Jestem Latynosem i zostałem ochrzczony w latach 80–tych. Nigdy nie odmówiono mi czegokolwiek w Kościele ze względu na moje pochodzenie. Rozwiń

  • Uwielbiam to pytanie — pamiętam, że było jednym z istotnych powodów, dla których nie chciałem przystąpić do kościoła. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, ale jednak się od Niego różnimy — nasze myśli nie są Jego myślami. To dlatego powinniśmy polegać na Jego zapisanych słowach, a nie na własnej sile. Nie powinniśmy biec szybciej, niż Bóg nam na to pozwala. Głębsze zrozumienie pochodzi ze szczerego pragnienia dowiedzenia się, co jest prawdą. Mąż Boży jest mężem Bożym bez względu na to, jak postrzega go ludzkość. Pan daje nam dary w zależności od naszej godności, a wszystkie święte rzeczy otrzymują ci, którzy są prawdziwie wierni we wszystkim — bez względu na rasę czy kolor. Rozwiń

  • Nie, nie ma. Dzierżę kapłaństwo i jest to niesamowitym błogosławieństwem dla mnie i mojej rodziny. Przez jakiś czas były ograniczenia i wydaje się, że przyczyniło się to pogorszenia wizerunku Kościoła, ale rozważcie następujące słowa: Według moich osobistych studiów w ubiegłym wieku nie było takiego Kościoła czy religii w Stanach Zjednoczonych czy na świecie, gdzie nie praktykowano pewnej formy segregacji czy dyskryminacji. Ludzie są dalecy od doskonałości (i to dlatego wszyscy potrzebujemy wpływu kochającego Boga w życiu). W połowie XIX wieku przywódcy Kościoła cierpieli w wyniku prześladowań za zezwolenie niewolnikom na życie i członkostwo pośród mormonów; z tego powodu byli oni oblewani smołą, obsypywani pierzem, bici i wyrzucani ze swoich domów. Faktycznie w 1844 roku, gdy Józef Smith — pierwszy prorok kościoła w dniach ostatnich — kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednym z jego głównych postulatów było zniesienie niewolnictwa do 1850 roku. Nie zostało to dobrze przyjęte w stanie, w którym ludzie byli właścicielami niewolników. Podobnie jak w innych wyznaniach, ludzie dążą do bycia lepszymi poprzez życie zgodne z zasadami nauczanymi przez Zbawiciela, a to przychodzi wiersz za wierszem, pojęcie za pojęciem. Poza tym wszystkim Kościół opublikował deklarację oficjalną, która jest załączona w piśmie świętym w dniach ostatnich, w której Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oświadcza, że nie pozwala na przejawy dyskryminacji rasowej w żadnej formie nigdzie w Kościele. Nie wiem, czy istnieje jakiekolwiek wyznanie, które posiada oficjalny dokument podobnej treści do tego, jaki znajduje się na stronach pisma świętego używanego przez wszystkich Świętych w Dniach Ostatnich. W osobistych objawieniach kryje się wielka moc i jest ona dostępna dla wszystkich osób, które poszukują Pana i pragną poznać Jego wolę. To jest niesamowite! Rozwiń

Brak wyników