mormon.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat prawa łaski?

Oficjalna odpowiedź

Prorok Józef Smith nauczał: „Albowiem jesteście usprawiedliwieni z wiary i uczynków przez łaskę” (zob. Tłumaczenie Józefa Smitha: List do Rzymian 4:16). Księga Mormona naucza: „Albowiem pisząc trudzimy się, by przekonać nasze dzieci, a także naszych braci, aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali się z Bogiem, bo wiemy, że dzięki Jego łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy” (2 Nefi 25:23). Ponadto czytamy: „Wszystko, co [było] w naszej mocy, to [nawrócenie się], żałując za wszystkie grzechy” (Alma 24:11). Prorok z Księgi Mormona, Lehi, nauczał: „Człowiek będzie mógł przebywać w obecności Boga tylko dzięki zasługom, miłosierdziu i łasce Świętego Mesjasza” (2 Nefi 2:8).

  • Jak moglibyśmy mieć nadzieję na cokolwiek, gdyby nie wielka łaska ofiarowana przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Bóg jest sprawiedliwy — to znaczy, że Jego prawa są sprawiedliwe. Są wieczne. To znaczy, że Jego postępowanie wobec nas zawsze będzie sprawiedliwe, ale też oznacza to, że On wymaga sprawiedliwości od nas, Swoich dzieci. Niezależnie od przykazania czy prawa, sprawiedliwość domaga się nagrody za posłuszeństwo, ale również kary (albo konsekwencji) za nieposłuszeństwo. Jezus Chrystus zapłacił za te przewinienia i chętnie umożliwia skorzystanie z tego każdemu, kto na to zapracowuje i zasługuje. Ta łaska jest przyznawana w oparciu o naszą pokutę, przemianę serca tak głęboką, że porzucamy pragnienie powtarzania naszych przewinień. Ta łaska to: przebaczenie (oznacza: że nie ma w nas cierpienia za dokonane błędy i nieposłuszeństwo), które wynika ze szczerej pokuty. Co za niesamowity dar! Rozwiń

  • Bóg pragnie, abyśmy w pełni rozwinęli swój potencjał. Zostaliśmy przysłani na ziemię i wyposażeni w zdolność dokonywania wyborów, abyśmy mogli nauczyć się korzystać z wolności wyboru. Czynienie dobra i dobre wybory to niezbędne elementy naszej nauki. A jednak nieuniknione jest, że czasem się potykamy i upadamy. Łaska Boża doprowadza nas do celu. Innymi słowy, wierzymy, że „dzięki łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy”. — 2 Nefi 25, werset 23. Rozwiń

Brak wyników