mormon.org Świat

Jak wyglądają nabożeństwa w Kościele mormońskim? Czy dopuszcza się uczestnictwo zainteresowanych w spotkaniach kościelnych? Czy mogę uczęszczać na spotkania kościelne?

Oficjalna odpowiedź

Nasze główne nabożeństwo nazywa się spotkaniem sakramentalnym. Spotkanie to odbywa się w każdą niedzielę w naszych kaplicach i trwa około 70 minut. Goście są mile widziani. Biorą w nim udział całe rodziny i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci stanową część zgromadzenia.

Na typowe spotkanie składają się:

 • Hymny: Pieśni religijne śpiewane przez zgromadzenie (dostępne są śpiewniki).
 • Modlitwy: Ofiarowywane przez członków Kościoła.
 • Przyjmowanie sakramentu (komunii): Sakrament składa się z przygotowanego chleba i wody, które są następnie błogosławione i rozdawane przez posiadaczy kapłaństwa tym osobom w zgromadzeniu, które pragną przyjąć sakrament.
 • Mówcy: Podczas typowego spotkania przemawia dwóch lub trzech wyznaczonych mówców.

(Uwaga: Podczas naszych nabożeństw nie przekazujemy sobie tacy na datki).

Zapraszamy gości, aby wzięli udział również w innych spotkaniach niedzielnych, które poprzedzają spotkanie sakramentalne lub następują po nim.

 • Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się dla różnych grup wiekowych, począwszy od zajęć dla dwunastolatków.
 • Na spotkanie Organizacji Podstawowej składa się część przygotowana dla całej grupy oraz lekcje z podziałem na grupy wiekowe dzieci: od 3 do 11 lat.
 • Dla młodszych dzieci, od 18 miesięcy do 3 lat, zorganizowany jest żłobek.
 • Spotkania Organizacji Młodych Kobiet przeznaczone są dla dziewcząt od 12 do 17 lat.
 • W spotkaniach Stowarzyszenia Pomocy biorą udział kobiety powyżej 18 roku życia.
 • Spotkania kapłańskie przeznaczone są dla chłopców od 12 roku życia i mężczyzn, a lekcje odbywają się z podziałem na wiek.
 • Mormońskie nabożeństwa są prowadzone w trzech godzinnych blokach. Pierwsza godzina to spotkanie sakramentalne, gdzie słucha się przemówień na temat zasad ewangelii oraz przyjmuje sakrament, aby odnowić nasze przymierza z Bogiem. Druga godzina to czas przeznaczony na lekcje Szkoły Niedzielnej. W tym roku studiujemy Stary Testament. Lekcję prowadzi nauczyciel, który zachęca wszystkich do aktywnego udziału w dyskusji. Podczas trzeciej godziny kobiety udają się na zajęcia Stowarzyszenia Pomocy, a mężczyźni na spotkanie Kapłaństwa. Tam dowiadujemy się więcej na temat zasad ewangelii i tego, jak one odnoszą się do naszego życia jako mężczyzn i kobiet w Kościele. W czasie drugiej i trzeciej godziny małe dzieci są na lekcjach w Organizacji Podstawowej, gdzie śpiewają piosenki i uczą zasad ewangelii na swoim poziomie. Nasza młodzież ma lekcje w organizacjach Młodych Kobiet i Młodych Mężczyzn, gdzie również uczy się zasad ewangelii i tego, jak odnoszą się one do ich życia. Goście są zawsze mile widziani! Rozwiń

Brak wyników