mormon.org Świat

Dlaczego mormoni są proszeni o przekazywanie 10% swoich dochodów na rzecz Kościoła?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powiedział: „Naszym głównym źródłem dochodów jest starożytne prawo dziesięciny. Od członków Kościoła oczekuje się płacenia 10 procent ich dochodów, co umożliwia dalszą pracę Kościoła. Niezwykłe i cudowne jest to, że oni to robią. Dziesięcina jest nie tyle kwestią pieniędzy, co kwestią wiary. Staje się przywilejem i szansą, a nie ciężarem. Nasi członkowie wierzą w słowo Boże zawarte w Księdze Malachiasza, że Pan otworzy okna niebieskie i wyleje błogosławieństwa, że nie będzie wystarczająco dużo miejsca, aby je zgromadzić (Ks. Malachiasza 3:8–10). Świadectwo Świętych w Dniach Ostatnich na całym świecie na temat tego prawa, które zapewnia kontynuację pracy Pana, jest niezwykle wzruszające”.

  • Z materialnego punktu widzenia, dzięki dziesięcinie możemy utrzymać w należytym stanie budynki, w których się spotykamy, i świątynie, w których dokonujemy obrzędów. Jeżeli chodzi o jej duchowy aspekt, to przypomina mi, że wszystko, co otrzymałem, jest błogosławieństwem od naszego Ojca Niebieskiego. Rozwiń

  • Nasz Kościół jest jak wielka rodzina. Kiedy żona i dzieci korzystają z pieniędzy, które zarabiam, nie mam poczucia, że coś im daję. Naprawdę, mam raczej poczucie, że daję coś sobie. Jesteśmy zespołem, jedną drużyną. Tak samo jest w Kościele. Jesteśmy ogólnoświatową rodziną. Rozwiń

Brak wyników