mormon.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty?

Oficjalna odpowiedź

Duch Święty jest członkiem Boskiej Trójcy, razem z Bogiem Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Choć wraz z Ojcem i Synem stanowi jedność w celu, Duch Święty jest odrębną istotą. Pan objawił poprzez Józefa Smitha:

Duch Święty nie ma powłoki z ciała i kości, lecz jest istotą Ducha. Gdyby tak nie było, Duch Święty nie mógłby w nas mieszkać (Nauki i Przymierza 130:22).

Szczególną misją Ducha Świętego jest składanie świadectwa o Ojcu i Synu, objawianie prawdy (Księga Mormona, Moroni 10:4,5), pocieszanie (Ew. Jana 14:26) oraz uświęcanie nas. Jest boskim przewodnikiem i nauczycielem.

  • Duch Święty jest członkiem Trójcy lub inaczej Boskiej Trójcy. Jest On istotą duchową. Nasz Ojciec w Niebie komunikuje się z nami poprzez Ducha Świętego, który uczy nas o prawdzie wszystkiego. Po chrzcie otrzymałam dar Ducha Świętego, co oznacza, że będzie mi On stale towarzyszył o ile będę tego godna. Nawet przed chrztem Duch Święty może komunikować się z naszym sercem i umysłem i w ten sposób oznajmiać nam prawdę. Natomiast po chrzcie Duch Święty zstępuje na nas podobnie jak to miało miejsce w przypadku chrztu Chrystusa. Rozwiń

  • Rozwiń

Brak wyników