mormon.org Świat

Czym jest wiara?

Oficjalna odpowiedź

Posiadanie wiary, to „pokładanie nadziei w to, czego nie można zobaczyć, a co jest prawdą” (zob. Księga Mormona, Alma 32:21 oraz List do Hebrajczyków 11:1). Każdego dnia działasz w kierunku osiągnięcia czegoś, w co wierzysz, mimo że nie jesteś w stanie zobaczyć końcowego rezultatu. To jest bardzo podobne do posiadania wiary.

Wiara w Boga to coś więcej niż teoretyczne wierzenie w Niego. Mieć wiarę w Boga znaczy: ufać Mu, pokładać w Nim nadzieję i chcieć działać zgodnie z naszą wiarą w Niego. To jest zasada działania i mocy.

Prorok Alma z Księgi Mormona porównał wiarę do nasiona. Kiedy zasiejemy nasiono i je odżywiamy, jeżeli jest dobre, to zobaczymy jak wzrasta i daje owoc (Alma 32:28–43). Tak samo dzieje się z wiarą. Jeśli jesteś posłuszny Bożym przykazaniom, studiujesz Jego Słowo i masz pragnienie wiary w Chrystusa, wiara ta będzie w tobie wzrastać.

  • Wiara oznacza pokładać nadzieję w kimś lub czymś, a w odniesieniu do ewangelii oznacza, że pokładamy nadzieję w Jezusie Chrystusie, która prowadzi nas, czyli skłania do wiary w Niego i posłuszeństwa. Wiara zawsze opiera się na prawdzie. Wiara jest wspaniałym darem, który prowadzi nas do nadziei i prawdziwej miłości, która jest czystą miłością Chrystusa. Wiara motywuje nas do działania, skłania do życia zgodnego z naukami Chrystusa, a ponadto zapewnia nam możliwość, aby być szczęśliwym w tym życiu i zachować perspektywę skupioną na wieczności. Rozwiń

  • Polegałem na wierze, kiedy w wieku 42 lat uczyłem się jeździć na monocyklu. Ruszyłem swoim kółkiem naprzód, będąc w pełni przekonany, że upadnę, ale jednocześnie ufając naukom dzieci, że pedałując, złapię równowagę i będę mógł się wyprostować. Dzisiaj mogę już przejechać kilka kilometrów bez przerwy! W czasie jazdy nadal polegam na wierze, ale już w znacznie mniejszym stopniu, bo przekonałem się, że nauki dzieci działają w praktyce. Na wierze polegałem również wtedy, kiedy w wieku 22 lat po raz pierwszy zacząłem poznawać mormonizm. Otrzymawszy odpowiedzi na swoje pierwsze modlitwy, postanowiłem działać wedle zdobytej wiedzy, „ruszyłem naprzód” i poświęciłem wiele czasu i wysiłku, by żyć Ewangelią. Dzisiaj nadal polegam na wierze, ale w znacznie mniejszym stopniu, ponieważ w ciągu tych lat otrzymałem wiele potwierdzeń, że Ewangelia jest prawdziwa. W obu przypadkach wiedza przyszła dzięki oddaniu i ćwiczeniom. Była jedynie pierwsza iskrą, która nadała wszystkiemu bieg. Rozwiń

  • ‘Wiara oznacza, że nie ma się pełnego poznania, jeśli więc masz wiarę, pokładasz nadzieję w tym, czego nie widziałeś, a co jest prawdą’ (Alma 32:21). To jeden z moich ulubionych fragmentów z pism świętych. Daje wspaniałą definicję wiary. Są takie fragmenty Biblii czy Księgi Mormona, których przesłania, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Poświęcam czas na rozmowę z Ojcem Niebieskim i proszę Go o pomoc w zrozumieniu ich znaczenia. Gdy — i jeśli — otrzymuję odpowiedź, muszę słuchać jej swoimi duchowymi uszami i wierzyć, że to, co zostało napisane, to prawda. Muszę ufać, że wszystko to, czego próbuje mnie nauczyć Ojciec Niebieski, jest prawdą. Nigdy nie widziałam tego człowieka, nie spotkałam go osobiście — ale wiem, że jego słowa są wspaniałe. Badam swoją wiarę zwłaszcza wtedy, gdy oglądam scenę Ukrzyżowania — żołnierzy grających o fragmenty szaty Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Choć sporo już wiem, stale się modlę, abym nie była jak ci ludzie rzucający losy o części szaty Jezusa Chrystusa. Ciągle pracuję nad pogłębianiem mojej wiary: czytam pisma święte i chodzę do kościoła oraz do świątyni. Robię wszystko co mogę, by wykonać wszystkie zadania wyznaczone mi w Kościele. Dotrzymuję przymierzy, które zawarłam w czasie chrztu. Pielęgnuję przymierza zawarte w świątyni, zdając sobie sprawę z tego, że zależy to od mojej wierności względem ewangelii Jezusa Chrystusa. Ale warto o to walczyć. Rozwiń

Brak wyników