mormon.org Świat

Czy mormoni czczą Józefa Smitha?

Oficjalna odpowiedź

W 2005 roku Prezydent Gordon B. Hinckley, były prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wygłosił następujące oświadczenie o Józefie Smithie:

„Nie czcimy [Józefa Smitha] Proroka. Czcimy Boga, naszego Wiecznego Ojca i zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Ale uznajemy Proroka; mówimy o nim, szanujemy go, poważamy go jako narzędzie w rękach Wszechmocnego, którym posłużył się On, by przywrócić na ziemię starożytne prawdy boskiej ewangelii wraz z kapłaństwem, poprzez które sprawowana jest władza Boga w sprawach Jego Kościoła i dla błogosławienia Jego ludu” (Gordon B. Hinckley, „Joseph Smith Jr. — Prophet of God, Mighty Servant”, Ensign, grudzień 2005 r., str. 2–6).

  • Nie. Józef Smith był prorokiem, co oznacza, że tak jak wcześniejsi prorocy (np. Mojżesz, Abraham, Izaak) służył jako głos Boga na ziemi. Chociaż był on wspaniałym człowiekiem i jesteśmy mu wielce wdzięczni za to, co zrobił, aby przywrócić ewangelię we współczesnych czasach, mormoni oddają cześć jedynie Ojcu w niebie i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Rozwiń

  • Wiemy, że był on prorokiem Boga w dniach ostatnich. Rozwiń

Brak wyników