mormon.org Świat

Czym jest Księga Mormona?

Oficjalna odpowiedź

Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem tego, że Jezus Chrystus naprawdę istniał i że był, i jest Synem Boga. Zawiera ona zapisy starożytnych proroków. Jeden z nich, Lehi, mieszkał w Jerozolimie około 600 roku p.n.e. Bóg nakazał Lehiemu, żeby poprowadził małą grupę ludzi na kontynent amerykański. Tam rozwinęli się w wielką cywilizację.

Bóg dalej powoływał proroków pośród tego ludu. Księga Mormona jest zbiorem zapisów ich proroków i kronikarzy. Jej tytuł pochodzi od imienia Mormona, który był jednym z ostatnich spośród tych starożytnych proroków.

Ci starożytni prorocy znali plan, jaki nasz Ojciec Niebieski przygotował dla Swoich dzieci, oraz misję Jezusa Chrystusa. Sporządzili zapis mówiący o ukazaniu się Chrystusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu ludziom w Ameryce, nauczaniu przez Niego ewangelii i zorganizowaniu pośród nich Swojego Kościoła. Księga ta zawiera nauki Jezusa Chrystusa, świadcząc o Jego Zadośćuczynieniu i Jego miłości. Poświadcza i potwierdza Biblię.

Księga Mormona kończy się wielką obietnicą, że ci, którzy będą ją czytać i szczerze się modlić na jej temat, będą wiedzieli przez Ducha Świętego, że jest prawdziwa (Moroni 10:4).

  • Czym jest Księga Mormona? Ludzie często pytają się mnie o Księgę Mormona i dlaczego wierzymy w „kolejną Biblię”. Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Nie ma na celu zastąpienia Biblii, ale jej towarzyszy. Jest kolejnym świadectwem, że Jezus jest Chrystusem i Zbawicielem świata. Moja miłość do Zbawiciela wzrosła dzięki tym pismom świętym. Każdy, kto z modlitwą czyta Księgę Mormona, poczuje zwiększoną miłość i wdzięczność za Jezusa Chrystusa i za Jego zadość czyniące poświęcenie. Rozwiń

Brak wyników