mormon.org Świat

Co, według mormonów, stanowi sens życia?

Oficjalna odpowiedź

Czy kiedykolwiek myślałeś, że jest coś więcej niż tylko życie z dnia na dzień? Życie ma znacznie większy sens. Twoje życie ma boski cel.

Bóg, twój Ojciec Niebieski, przygotował dla ciebie wspaniały plan szczęścia. Kiedy zrozumiesz, że Bóg ma dla ciebie plan, łatwiej będzie ci pojąć, dlaczego jesteś tutaj na ziemi. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci czyniły postępy i stawały się do Niego podobne. Ten czas na ziemi daje ci możliwość rozwoju. Przyjście na ziemię pozwala ci:

  • Otrzymać ciało fizyczne.
  • Dokonywać wyborów i uczyć się odróżniać dobro od zła.
  • Zdobyć wiedzę i doświadczenie, które pomoże ci stać się bardziej podobnym do twojego Ojca Niebieskiego.
  • Stworzyć relacje rodzinne, które mogą być wieczne.

Przestrzegając planu naszego Ojca Niebieskiego, ty — a także wszystkie Jego dzieci — możesz kiedyś powrócić do życia z Nim oraz ze swoimi bliskimi. Możesz osiągnąć większy spokój w tym życiu i wieczną radość w życiu przyszłym.

  • Mormoni wierzą i to stanowi podstawę, że celem życia… jest bycie szczęśliwym! Przebywaliśmy z naszym Ojcem w Niebie, zanim przyszliśmy tutaj na ziemię, ale aby upodobnić się do Niego (a zarazem być szczęśliwi), musimy przyjść na ziemię, aby otrzymać ciało i przejść przez próby. Życie doczesne jest krokiem naprzód w naszym rozwoju, jako Jego dzieci — jest to częścią Jego wiecznego planu szczęścia, który dla nas przygotował. Rozwiń

  • Naszym głównym celem w życiu doczesnym jest przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Wiemy też, że nasze więzy rodzinne mogą trwać nadal w wieczności. Kiedy życie na ziemi dobiega końca, żyjemy dalej, a naszym celem jest wieczny postęp i stawanie się podobnymi do Boga. Rozwiń

  • Celem życia jest nauka, wzrastanie, posiadanie rodziny i powrót do naszego Ojca w Niebie. Rozwiń

Brak wyników