mormon.org Świat

Czym jest kapłaństwo?

Oficjalna odpowiedź

Kapłaństwo jest upoważnieniem do działania w imieniu Boga. To samo upoważnienie kapłańskie, które istniało w pierwotnym Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa, istnieje dzisiaj w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kościół jest kierowany i prowadzony przez osoby, które posiadają to upoważnienie.

Wszyscy mężczyźni, którzy są członkami Kościoła i są tego godni oraz przygotowani, mogą otrzymać kapłaństwo, aby pomóc w prowadzeniu Kościoła i służyć dzieciom Ojca Niebieskiego. Posiadacz kapłaństwa może służyć w następujący sposób:

  • Przewodniczyć zgromadzeniom Kościoła
  • Dokonywać obrzędów w Kościele, takich jak chrzest
  • Błogosławić chorych

Bóg oczekuje, że ci, którzy dzierżą to święte upoważnienie kapłańskie, będą naśladować przykład Jezusa Chrystusa i będą służyć z miłością, łagodnością i życzliwością.

  • Moc kapłańska jest przekazywana mężczyznom od Boga. Jest to moc działania w imieniu Boga dla pożytku Jego dzieci. To jest moc dokonywania cudów. Po prostu, jest to moc do służby bliźnim, niekiedy służby przekraczającej nasze własne możliwości. Aby używać kapłaństwa, wasze pragnienia i czyny muszą być w całkowitej harmonii z wolą Boga. Przed 1978 rokiem kapłaństwo nie było dostępne dla czarnoskórych, co było przyczyną wielu kontrowersji, które z biegiem lat narastały. Moim zdaniem, jako czarnoskórego mormona — podkreślam moim zdaniem — naprawdę nie wiem, dlaczego Bóg odmawiał go osobom czarnoskórym. W Księdze Mormona napisano: „Wierzcie w Boga, wierzcie, że żyje, że stworzył wszystko zarówno w niebie, jak i na ziemi, wierzcie, że ma wszelką mądrość i moc zarówno w niebie, jak i na ziemi i że człowiek nie pojmuje wszystkiego, co Pan może pojąć” (Mosjasz 4:9). Oznacza to, że człowiek nie może pojąć wszystkich rzeczy. Nie mamy takiego samego zrozumienia, jak Bóg. Wszystko, co możemy zrobić, to zaufać Mu. Wiem, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa, nie dlatego że ktoś mnie o tym przekonał czy do tego przymusił, ale dlatego że sam zapytałem o to Boga. Zgodzę się uwierzyć we wszystko, w co jeszcze Pan chce, abym uwierzył, ponieważ z pewnością On wie dużo więcej ode mnie. Rozwiń

Brak wyników