mormon.org Świat

Czy mormoni uważają Biblię za Pismo Święte i słowo Boga?

Oficjalna odpowiedź

Mormoni wierzą, szanują i kochają Biblię. Uważamy ją za pełen mocy, ważny i święty zapis, który stanowi podstawę całego chrześcijaństwa. Biblia jest bogata w historię, doktrynę, opowieści, kazania i świadectwa, które razem świadczą, że Jezus Chrystus jest Synem naszego Ojca Niebieskiego. Biblia jest słowem Bożym i stanowi zbiór zapisów, których autorami były święte osoby wybrane przez Boga i które pisały pod wpływem Ducha Świętego (zob. II List Piotra 1:20–21). Dzięki temu samemu procesowi mamy jeszcze jedno Pismo Święte — Księgę Mormona — która potwierdza i Biblię.

  • Wierzymy w Biblię, studiujemy ją, nauczamy w oparciu o jej nauki i staramy się zgodnie z nimi żyć. Wierzymy także w Księgę Mormona i że jest ona jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Księga Mormona towarzyszy Biblii — te dwie księgi się uzupełniają. Myślę, że Księga Mormona stanowi ciąg dalszy „opowieści”. Przedstawia historię ludu zamieszkującego zupełnie inny kontynent i wizytę Chrystusa pośród tego ludu PO Jego zmartwychwstaniu. Koniecznie ją przeczytajcie! Czytaj ją równocześnie z Biblią i porównuj wersety. To jest niesamowite duchowe doświadczenie. W ten sposób można osiągnąć pełnię zrozumienia! Rozwiń

Brak wyników