mormon.org Hele verden

Hvordan vil du være et lys for verden?

Er du klar til å gjøre mest mulig ut av denne julehøytiden? Prøv å gi slik Jesus ga, til én person om gangen. Bli med oss når vi tenner vårt lys for verden i vårt hjem og lokalsamfunn og rundt om i verden.

Vær et lys for verden i dag

Jeg vil:

Mormoner og religion

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det offisielle navnet på religionen som ofte kalles mormonkirken. Vi tror først og fremst at Jesus Kristus er verdens Frelser og Guds Sønn.

Selv om vår bakgrunn og våre erfaringer er forskjellige, er mormonene forenet ved sitt engasjement for Jesus Kristus. På dette nettstedet forteller medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sine historier og hva deres tro betyr for dem.

Lær mer om vår tro