mormon.org Hele verden

Er det restriksjoner basert på rase eller hudfarge med hensyn til hvem som kan bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ha prestedømmet?

Offisielt svar

Det finnes ingen begrensninger basert på rase eller hudfarge når det gjelder hvem som kan bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det er heller ingen restriksjoner basert på rase eller hudfarge med hensyn til hvem som kan ha prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

I en offisiell erklæring fra Kirken heter det: “Enhver trofast og verdig mann i Kirken kan motta det hellige prestedømme, med kraft til å utøve dets guddommelige myndighet og sammen med sine kjære få del i alle velsignelser som strømmer derfra, herunder også templets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, mannlige medlemmer av Kirken ordineres til prestedømmet uten hensyn til rase eller farge."
(Lære og pakter, Offisiell erklæring – 2, 294).

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, bekreftet dette prinsippet da han talte til Den nasjonale presseklubb i Washington, D.C.: “Vi tror på det gamle ordtaket om at mange hender gjør arbeidet lett. Vi har et legprestedømme, og alle verdige menn kan motta dette prestedømmet."

  • Nei, det er det ikke. Jeg har prestedømmet, noe som er en fantastisk velsignelse for meg og min familie. Det var en tid med restriksjoner, og det synes å ha vært noen vonde følelser mot Kirken på grunn av det, men tenk på dette… Ifølge mitt eget studium var det ikke et eneste kirkesamfunn i USA eller resten av verden i forrige århundre, som ikke praktiserte en eller annen form for adskillelse eller diskriminering. Mennesker er langt fra fullkomne (og derfor trenger vi alle en kjærlig Guds innflytelse i vårt liv). På midten av 1800-tallet ble ledere i Kirken utsatt for stor forfølgelse fordi de lot slaver bo og ha medlemskap blant mormonene, og ble rullet i tjære og fjær, slått og til og med drevet bort fra sine hjem for det. I 1844, da profeten Joseph Smith (Kirkens første profet i de siste dager) stilte som kandidat i USAs presidentvalgkamp, var en av hans store kampsaker å få slaveriet avskaffet innen 1850. Dette ble ikke godt mottatt i en delstat hvor man hadde slaver som eiendom. I likhet med enhver annen tro, prøver folk å bli bedre ved å etterleve prinsippene Frelseren underviste, som kommer linje på linje, bud på bud. Når det er sagt, har Kirken en offisiell erklæring som er trykt i hellig skrift for vår tid, som bekjentgjør for verden at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som helhet, ikke tillater noen form for diskriminering noe sted i Kirken på grunnlag av farge. Jeg vet ikke om mange trossamfunn som har et offisielt dokument som dette i hellig skrift, som brukes av alle siste-dagers-hellige. Det ligger stor kraft i personlig åpenbaring, og den kan bli gitt til alle mennesker som søker Herren og ønsker å kjenne hans vilje. Det er fantastisk! Vis flere

Ingen resultater