mormon.org Hele verden

Hvorfor har ikke kvinner prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Hvordan leder mormonkvinner i Kirken?

Offisielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, sa:

“Kvinner har ikke prestedømmet fordi Herren har bestemt det. Det er en del av hans plan. Kvinner spiller en svært viktig rolle i denne kirken. Menn har prestedømsembedene i Kirken. Men kvinner spiller en enormt viktig rolle i denne kirken. De har sin egen organisasjon. Den ble stiftet i 1842 av profeten Joseph Smith, og kalles Hjelpeforeningen, fordi dens hensikt i begynnelsen var å sørge for hjelp til de trengende. Den har vokst til å bli den største kvinneorganisasjon i verden… De har sine egne kontorer, sitt eget presidentskap, sitt eget styre. Slik er det ned til den minste enhet i Kirken overalt i verden…

Ja, mennene har prestedømmet. Men min hustru er min ledsager. I denne kirken går mannen hverken foran sin hustru eller bak henne, men ved hennes side. De er likeverdige partnere i et stort foretak i dette livet."

  • Vi som er kvinner i Kirken er heldige som vet at vi har en spesiell plass i Guds plan, og denne plassen, denne funksjonen er utfyllende og fullkommen for å gjøre oss i stand til å oppnå lykke i en familie og for evig. Vi kan være hustru, ledsager, rådgiver til en mann som har prestedømmet, og noe unikt, strålende og spesielt som knytter oss til vår himmelske Fader: det å være mødre. Slik kan vi gi en fysisk kropp til Guds åndebarn, og ha den fantastiske opplevelsen av å ha dem inne i vår kropp, amme dem, oppdra dem og undervise dem i dette liv, slik at de kan bli selvhjulpne, lykkelige personer. For en vidunderlig glede!!! Jeg er lykkelig for at jeg er en kvinne og en mor. Vis flere

Ingen resultater