mormon.org Hele verden

Hvordan kan vi styrke vår tro på Jesus Kristus?

Offisielt svar

Profeten Alma i Mormons bok sammenlignet tro med et frø. Hvis du planter et frø og gir det næring, vil det om det er et godt frø, vokse og til slutt bære frukt (Alma 32:28-43). Slik er det også med tro. Hvis du er lydig mot Guds bud, studerer hans ord og har et ønske om å tro på Kristus, vil troen vokse i deg.

  • Jeg tror at vi kan øke vår tro på Kristus hver gang vi gjør hans vilje. Det er så lett!! Vi gjør det rette, og med en gang føler vi glede eller fred!! Hvilket sikrere svar kan vi ønske oss enn det? Det er akkurat som Frelseren selv lærte oss: ”Om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.” Jeg, Vivian Muñoz, vet for meg selv at Herren aldri talte av seg selv!! Han er Kristus, den levende Guds sønn, vår Herre og vår Frelser, og hver gang jeg gjør hans vilje og lever som en rettferdig, trofast kvinne, opplever jeg igjen det mektige løftet han gir oss: at vi vil vite om han virkelig er den han sier at han er!!! Og jeg føler igjen at det er sant!!!! Vis flere

Ingen resultater