mormon.org Hele verden

Hei, jeg heter Elaine

  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley

Om meg

Jeg vokste opp i Midtvesten (Nebraska, Missouri, Indiana og Illinois). Jeg var på misjon i Frankfurt, Tyskland. Jeg studerte ved BYU og ble boende i Utah. Jeg har en ektemann som er min beste venn, og en sønn. Jeg spiller trommer som levebrød. Jeg elsker å være aktiv – trene, drive idrett, fotturer, sykling osv. Og jeg elsker å le.

Hvorfor jeg er mormon

Jeg er mormon fordi jeg har lest Mormons bok og bedt angående den. Det høres enkelt ut, men alt avhenger virkelig av denne ene tingen. Ved å lese og så be angående den, var jeg i stand til å føle at den er sann. Så snart jeg følte det, kunne jeg ikke fornekte det, så jeg måtte finne ut hva jeg ville gjøre med det. Så jeg prøver å etterleve dens læresetninger, som omfatter læresetningene i Bibelen. Kanskje det beste ved det er hva det innebærer: Hvis Joseph Smith ble gitt Mormons bok ved åpenbaring, vil det si at han var en profet, noe som betyr at Gud fremdeles kaller profeter til å lede sitt folk. Hvilken velsignelse!

Hvordan jeg etterlever min tro

Mitt yrke gjør at jeg ikke kan være hjemme så ofte, så jeg har ikke et bestemt ansvar i Kirken når jeg er hjemme. Jeg elsker søndager da jeg kan gå i kirken sammen med familien. Tilstedeværelse i kirken har nærmest blitt en luksus, noe som har fått meg til å verdsette det mer, og jeg forstår at det å etterleve min tro innebærer så mye mer enn å gå i kirken. Jeg leser i Skriftene, ber og prøver alltid å forbedre meg. Det er ingen huskeliste over ting å gjøre, men snarere en måte å leve på.