mormon.org Hele verden

Hei, jeg heter Tessa

  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger

Om meg

For et og et halvt år siden var jeg opptatt med å nyte livet som hustru og mor til to små barn (3 og 2 år gamle), og å tilpasse meg etter å ha flyttet til Østkysten. Jeg underviste ved en førskole for datteren min og prøvde å ta meg av hjemmet som husmor. Livet var godt! Midt oppe i dette fikk jeg diagnosen Hodgkins lymfom, kreft i fjerde stadium. Siden da har livet mitt vært en virvelvind av legetimer og cellegiftbehandling, mens jeg fortsatt har prøvd å være den beste hustru og mor jeg kan være. Jeg gjennomgikk en transplantasjon av stamceller og ble til slutt erklært frisk, bare for å få en ny diagnose i februar 2012… Kreften kom tilbake, og jeg kjemper videre med de nyeste behandlingsformene, og vil få en benmargstransplantasjon fra min bror en gang i sommer. Jeg har klart meg gjennom det med Guds hjelp, et fellesskap som sørger for barnepass, måltider og bønn, så vel som en fantastisk ektemann og slektninger, og en tro som ble urokkelig etter min første erfaring med kreft for tolv år siden.

Hvorfor jeg er mormon

Jeg er mormon på grunn av min tro på Gud og min sterke tro på familiens betydning. Jeg tror helhjertet at familien min kan oppnå lykke og evig liv ved hjelp av Jesu Kristi læresetninger. Mormonkirken støtter denne troen og har programmer og læresetninger som hjelper familien å arbeide mot vårt fulle potensial.

Å delta på Kirkens møter hjelper meg å holde meg fokusert gjennom resten av ukens kjas og mas. De personlige vitnesbyrdene jeg hører hver gang jeg er der, bidrar til å utvikle mitt eget vitnesbyrd og styrke min personlige tro.

Hvordan jeg etterlever min tro

Jeg utøver tro ved å holde daglig bønn, personlig og i familien. Jeg lærer barna kjærlighet og medfølelse, og andre av Jesu Kristi egenskaper. Jeg prøver å behandle min neste slik jeg tror Frelseren ville gjort. Jeg deltar på Kirkens møter på søndag, og underviser barn i alderen 3-12, noe som hjelper meg å lære evangeliet og forstå det bedre.