mormon.org Hele verden

Hvorfor jeg er mormon

  • Jeg vokste opp som medlem av Kirken, og etter hvert som jeg ble mer moden, kunne jeg forstå og vite hvorfor jeg er mormon. Jeg konkluderte med at jeg er mormon fordi jeg tror at familieforhold varer evig, at ikke engang døden kan bryte dem. Jeg er mormon fordi jeg tror at vi sammen som familie kan beskytte hverandre mot farene i denne verden. Vi kan hjelpe hverandre å holde oss moralsk rene og huske at vi er en evig familie. Jeg er mormon fordi jeg forstår at jeg er sønn av en Gud som elsker meg, og jeg elsker ham – en Gud som er virkelig, håndgripelig og tilgjengelig for oss alle. Jeg er mormon fordi jeg er innforstått med behovet for en Frelser, en Forløser som hjelper oss å vende tilbake til vår Gud, som skapte oss. Jeg er mormon fordi jeg vet hvor viktig og avgjørende kvinnen er for utarbeidelsen og gjennomføringen av denne planen for lykke. Men ikke minst er jeg mormon fordi jeg vet at en dag vil jeg og alle mine kjære få leve sammen for evig. Vis flere

  • Jeg er mormon fordi jeg føler at denne kirken, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er Kristi kirke på jorden. Å være mormon er å være lykkelig. Vis flere

  • Jeg ble oppdratt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg har alltid likt hvordan Kirken legger vekt på familien. Vi dro til kirken som familie, og vil hadde familiens hjemmeaften hver mandag kveld. Lære mer fra Skriftene om Jesus Kristus, hans liv og lære. Å vokse opp på en gård ga oss mulighet til å arbeide sammen, og det har ført oss nærmere hverandre. Etter å ha flyttet hjemmefra, ville jeg dra på misjon, men jeg trengte å vite for meg selv at Kirken var sann. Jeg lærte selv gjennom mye studium og bønn, at hver enkelt av oss kan få vite for oss selv. Jeg vet at Jesus Kristus lever, at han er glad i meg og at vi kan komme tilbake for å bo sammen men ham som familier. Vis flere

  • Jeg er mormon fordi jeg endelig har funnet noe jeg tror på, som har gitt meg et perspektiv på hvordan jeg kan leve et godt, lykkelig, målrettet og meningsfylt liv. Gud kan ta vanlige mennesker og sette dem i spesielle situasjoner, og kan velsigne oss alle på måter vi ikke kan forstå. Hvis det skal skje, forteller jeg folk av egen erfaring at vi må gi slipp på egoet vårt. Det synes å være grunnen til nesten ethvert problem vi møter i hverdagen… Vi kan ikke overleve i denne verden uten Guds innflytelse i vårt liv. Vis flere

  • Jeg er mormon på grunn av min tro på Gud og min sterke tro på familiens betydning. Jeg tror helhjertet at familien min kan oppnå lykke og evig liv ved hjelp av Jesu Kristi læresetninger. Mormonkirken støtter denne troen og har programmer og læresetninger som hjelper familien å arbeide mot vårt fulle potensial. Vis flere

  • Jeg elsker å være mormon. Jeg føler at jeg tilhører en stor familie og at vi tar vare på hverandre uansett hvor vi er. For meg er det å være mormon en livsstil. Uten kirken tror jeg ikke det er mulig at jeg kunne ha vært den lykkelige personen jeg er idag. Vis flere

  • Jeg var velsignet ved å bli født inn i en familie som allerede hadde evangeliets sannhet, slik at mine første skritt ble ledet av en godt lys. Senere gikk jeg mange år til en katolsk skole som var den beste skolen i hjembyen min (derfor meldte mine foreldre meg inn i den skolen), og da jeg ble bedre kjent med både den trosretningen og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble jeg i stand til å finne ut for meg selv og vite med visshet i mitt hjerte, at Guds rike på jorden, hans myndighet, og den hele og fulle sannheten, fantes i Kirken der mine foreldre hadde undervist meg. I mitt eget hjerte følte jeg svar på mine bønner, og Gud bekreftet for meg at dette er hans sannhet og det beste stedet hvor jeg burde være, og hvor jeg burde oppdra mine barn. Vis flere

  • Jeg er oppdratt i Jesu Kristi Kirke, og har alltid ment at det jeg trodde på og det som ble undervist i kirken, var logisk. Jeg innrømmer at jeg elsker logikk – det fungerer for meg. Da jeg var i 20-årene, hadde jeg vært på misjon for Jesu Kristi Kirke, og det styrket min tro umåtelig. Jeg samarbeidet også tett med dr. Stephen Covey, et fantastisk eksempel på en som virkelig etterlever sin tro. Jeg hørte ham holde forelesning etter forelesning om profeten Joseph Smith og de svært personlige lærdommene vi får av hans opplevelse med Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. En av disse lærdommene er de guddommelige mulighetene vi alle har – kunnskapen om at vi bokstavelig talt har guddommelig DNA, noe som gir forståelse av både hvem vi er og hvem vi tilhører. Likevel traff det hovedsakelig min forstand. Spol frem noen år… Jeg er nå gift med min drømmemann og har et barn som ble diagnostisert med en funksjonshemning som virkelig skremte meg – autisme. Jeg innså da at det jeg tror om mulighetene hans, kan og vil forandre livet til den lille gutten min. Jeg visste i mitt sinn – og da jeg utøste mitt hjerte til Gud, ble jeg også overbevist i mitt hjerte om – at Matthew har en fantastisk ånd. Ingen merkelapp vil endre mulighetene hans, og som hans mor har jeg ansvar for å minne ham om hans verdi og muligheter daglig, på en måte som hjelper ham også å se det. Denne sikre kunnskapen – om hvem jeg er og hvem han er, sammen med kunnskapen om hvem vi tilhører – har blitt en styrende kraft i mitt liv, og en som gir meg perspektiv når jeg strever med å takle utfordringene som følger med å oppdra en sønn som min skjønne Matthew. Vis flere

  • Jeg har en rik trosarv fra mine forfedre. Da jeg studerte min genaologi, lærte jeg om dem, hva de gjorde, hvem som var vennene deres og hvilket rykte de hadde. Jeg følte oppriktig glede da jeg fant ut at jeg tilhørte rettferdige, verdige familier med en høy moralsk standard. Mens jeg skrev historier om mine forfedre, kunne jeg tydelig se spesielle karaktertrekk som konsekvent ble ført fra en generasjon til den neste, og som er av største verdi for meg. Jeg lærte at evangeliet påvirker vårt liv i stor grad. Det garanterer ikke fravær av problemer, slik som sykdom, tap av arbeid, fiendtlighet fra noen grupper mennesker og så videre. Men når jeg etterlever evangeliet, finner jeg styrke i meg selv til å overvinne utfordringer, til å akseptere de vanskelige og ufattelige tingene som dukker opp i livet mitt, og ser på dem som en sjanse til å bli bedre og ha personlig utvikling. Jeg vet hvem jeg er. Jeg er en Guds datter. Og jeg har lagt mitt liv i Hans hender. Det er ikke blind tillit, men jeg snakker med Ham om kartet over livet mitt. Jeg ber ikke Gud om å gjøre noe for meg som jeg ikke er klar til å investere tid og innsasts i. Jeg behandler mitt liv og livet til familiemedlemmene mine som er verdifull gave, jeg skatter det høyt og ønsker å fylle det bare med ting som jeg ønsker skal bli husket som de beste. Etter mange år ønsker jeg å se tilbake og evaluere min vei og det jeg har oppnådd, og oppleve at jeg liker det, at det ikke er noe jeg angrer på, og at mitt liv ikke var bortkastet. Jeg er glad i Gud. Kirken har hjulpet min familie å komme seg gjennom en vanskelig periode i livet vårt. Den støtter oss i dag. I denne kirken har jeg funnet den forunderlige og dyrebare kunnskapen om at familier kan være sammen for evig. Denne kunnskapen er vidunderlig, den holder oss ansvarlig – den gjelder i all evighet! Vis flere

  • Jeg har vært medlem av Kirken siden jeg ble født, og jeg går i kirken sammen med familien min. Min religion betyr alt for meg. Den er livet mitt. Guds kjærlighet er min styrke til å fortsette å kjempe dag etter dag. Livet er ikke lett for meg, men når vi forstår hva som er hensikten med vår eksistens her på jorden, når vi vet hvor vi var før vi ble født, hvorfor vi er her og hva som vil skje når vi dør, har ethvert offer, enhver prøvelse og enhver vanskelighet en hensikt, og det er verdt å fortsette å gjøre en innsats. Jeg har alltid trodd på Gud. Mor og far var gode eksempler. De oppdro meg i en kristen familie. Vi er ikke fullkomne, men vi gjør en innsats for å bli det en dag. Folk har mange ganger spurt meg: “Du er mormon. Hvorfor oppdro foreldrene dine deg på denne måten? Du lever i en boble.” Men jeg kan ikke benekte hvem jeg er og hva jeg føler. Det finnes ingen annen måte for meg å leve på. Det er hverken en plikt eller en tradisjon, men det jeg ønsker for meg selv og min fremtidige familie. Jeg har hatt et vanskelig liv, men prøvelser, problemer eller vanskeligheter har ikke fått meg bort fra Kirken. Tvert imot har min tro styrket meg for hvert skritt. Jeg vet at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er sann. Jeg vet at vår himmelske Fader og Jesus Kristus lever. Jeg er betingelsesløst glad i dem, og jeg vet at de elsker oss. Det var derfor Gud utarbeidet en plan for lykke for alle sine barn. Hans kjærlighet er så stor at han sendte Jesus Kristus til jorden for oss. Jeg er sikker på at jeg ikke kunne fått en bedre venn enn Jesus Kristus – når han ga sitt liv for meg. Jeg kan gjøre det han ber meg om. Jeg takker Gud for denne skatten i mitt liv, som er uvurderlig. Hans evangelium er en skatt så verdifull at hans rikdom kan nå alle. Jeg ønsker å dele dette hver dag. Jeg er ikke det minste i tvil om at det å være en mormon, er å være lykkelig! Vis flere

Ingen resultater