mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben David. 我名叫煒秋。

  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung

Over mij

Ik heb vijf kinderen; we zijn een gelukkig gezin. Ik hou van mijn gezin. Ik ben arts en officieel op drie gebieden gespecialiseerd. Ik heb in het verleden als hoogleraar geneeskunde aan de University of California San Diego gewerkt en ben nu hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Hongkong.

Waarom ik mormoon ben

Ik was vroeger agnost. Maar gelukkig was ik objectief genoeg om het experiment uit te voeren dat in Moroni 10:3–5 in het Boek van Mormon staat. In 1974 bestudeerde ik het Boek van Mormon en vroeg ik God of de boodschap over de leringen van Jezus Christus in het boek waar was. God beantwoordde mijn gebed en liet me door de Heilige Geest weten dat het Boek van Mormon en het evangelie van Jezus Christus waar zijn. Daardoor besloot ik me toen in zijn herstelde kerk te laten dopen.

Persoonlijke verhalen

Wat voor zegeningen hebt u door uw geloof in Jezus Christus ontvangen?

Gemoedsrust en sereniteit. Ik heb God velen op wonderbaarlijke wijze zien genezen.

Welke leringen van de Heiland hebben uw leven beïnvloed?

‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden’ (Mattheüs 7:7).

In welke opzichten hebt u door het Boek van Mormon een beter begrip van het doel van het leven gekregen?

Het experiment heeft me geholpen. Ik bestudeerde het elke avond en vroeg God of het waar was. Na drie maanden gaf God me een bijzondere bevestiging, waardoor ik wist dat het waar was. Maar ik was nog te koppig en ‘wetenschappelijk’ om God te aanvaarden. Een maand later besloot God me te helpen om me te verootmoedigen. Mijn jongste zus werd plots blind en men vermoedde dat ze een hersentumor had. Samen met een van mijn zussen die Christus al kende, vastte en bad ik gedurende twee dagen, waarna mijn jongste zus spontaan volledig herstelde. Haar arts weet nog steeds niet hoe dat kwam. Ik dankte God en verootmoedigde mezelf om tot Christus te komen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik probeer de leringen en de handelingen van Jezus te volgen, zoals de zieken en emotioneel lijdenden genezen.