mormon.org Wereldwijd

Kunt u iets vertellen over de zending van de kerk en wat voor bijdrage u daaraan levert?

  • Het zendelingswerk van de kerk is de belangrijkste manier om het Woord van Jezus Christus onder de mensen te verspreiden. Zendelingen spreken bij monde van de Heiland en deze woorden die ik hier schrijf als gemeentezendeling zijn woorden. Deze woorden schrijf ik in de naam van Jezus Christus .Amen Meer tonen

Geen resultaten