mormon.org Wereldwijd

Waarom ik mormoon ben

  • Net zoals de meeste mensen wil ik gelukkig zijn. Ik wil een fijn gezin, een goeie band met m'n vrouw, een stabiele job. Ik wil mijn kinderen een goeie opvoeding geven. Ik wil genieten van het leven. Door lid te zijn van de kerk, en leerstellingen zo exact mogelijk te volgen, vind ik de dingen die ik zo graag wil. In de kerk leer ik over hoe ik mijn gezin kan versterken en hoe ik een betere persoon kan zijn. Ik geloof 100% dat de kerk écht de kerk van God is. Meer tonen

  • Ik ben in aanraking gekomen met de kerk door mijn moeder en haar familie. Op een gegeven moment in mijn leven ging ik met mijn moeder mee naar de kerk. Ik volgde de lessen en was mij aan het voorbereiden om mij te laten dopen, omdat ik wist dat alles wat mij verteld werd waar was. Uiteindelijk werd ik op mijn negentiende gedoopt. Ik ben blij dat ik er toen voor gekozen heb om mij te laten dopen. Ik weet dat als we elke dag ons best doen om Christus te volgen, we gelukkig kunnen zijn en vreugde kunnen hebben. Ik weet dat Hemelse Vader en Jezus Christus zoveel van ons houden. Ik weet dat Hemelse Vader onze gebeden hoort. Hij kent ons persoonlijk! Ik weet dat we door Christus de mogelijkheid hebben gekregen om ons elke dag opnieuw te kunnen bekeren en elke dag ernaar kunnen streven om betere mensen te worden. Meer tonen

  • Na een jaar als exchange student te hebben gewoond bij een mormoons gezin in Utah wist ik dat dit de ware kerk was. Met name de centrale rol van het gezin en eeuwige familiebanden spraken mij aan. Ik heb nu zekerheid over 3 belangrijke levensvragen, namelijk: waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik na dit leven naar toe? Ik weet dat echt geluk komt door het volgen van Christus' voorbeeld. Meer tonen

  • Mijn grootouders aan beide kanten zijn jaren geleden lid van de kerk geworden en hebben mijn ouders geloof in Christus en andere evangeliebeginselen bijgebracht. Ik ben ze eeuwige dank verschuldigd voor hun liefde en omdat ze me de ruimte en de kans hebben gegeven om er zelf achter te komen dat God bestaat en dat Hij ons liefheeft. De kerk heeft me de kans gegeven om meer goede werken te verrichten en een betere vader en echtgenoot te worden. Meer tonen

  • Ik ben geboren en getogen als mormoon. Mijn vader, zijn vader en zijn grootvader waren al lid van de kerk. Meer tonen

  • Ik geloof dat de kerk is herstelt door Joseph Smith onder leiding van Vader in de Hemels . Herstelling die nodig was omdat de kerk van Christus niet meer in de juiste samenstelling op deze aarde aanwezig was. Levende Profeten en Priesterschap was er niet meer. Meer tonen

  • Als kind wilde ik al priester worden ,maar ook een gezin stichten.Deze combinatie bleek niet mogelijk in de RK kerk. Op mijn 20ste ontmoette ik mijn echtgenote in een kamp voor gehandicapte kinderen. Zij introduceerde mij bij de Kerk van Jezus Christus en ik was meteen getroffen door het in de praktijk brengen van het evangelie door alle leden ,ook bij preken, die zelfs door de jeugd werden gehouden. Bij het onderwijs van de zendelingen, die ik zelf opzocht, viel alles op zijn plaats en verzocht ik om bewust gedoopt te kunnen worden. Jammer dat mijn familie er toen niet blij mee was. Nu is er meer respect van hun kant. Ik heb heel sterk het gevoel gekregen dat Jezus Christus ons in Zijn Kerk heel nabij is en dat Hij door onvoorwaardelijke liefde en door Zijn Zoenoffer ons naar Zijn en onze Hemelse Vader wil terugbrengen als wij willen.Voor de profeten in onze kerk heb ik groot respect. Dat wij als echtpaar in de Tempel voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar verbonden konden worden heeft een zeer sterke band geschapen. Gezinnen zijn de organisatievorm in het koninkrijk van Jezus Christus waarin de man als drager van het priesterschap leiding mag geven in gelijkwaardigheid samenmet zijn echtgenote.Ik ben hier heel dankbaar voor. Meer tonen

  • Jezus Christus is mijn Heiland, en ik weet dat Hij ons allemaal liefheeft. Ik ben mormoon omdat ik van de leer van het eeuwige gezin houd — dat ik voor eeuwig bij mijn dierbaren kan zijn. Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt, maar omdat ik weet waar ik vandaan kom, dat ik een dochter van een liefdevolle hemelse Vader ben, en wat er na dit leven gebeurt, kan ik beter op de Heer vertrouwen en de gemoedsrust vinden die door de verzoening van Christus wordt verkregen. Ik weet dat er voor iedereen een groter plan is, en dat de Heer ons wil helpen en leiden zodat we niet alleen geluk in dit leven hebben, maar ook ons potentieel verwezenlijken en ons beste zelf zijn. Ik ben ook blij dat de Heer nog steeds tot ons spreekt door een levende profeet, die ons helpt op onze geloofsreis door een wachter op de toren te zijn. Meer tonen

  • Ik ben mormoon want wanner ik lees in de Bijbel en Boek van Mormon, ik voel dichtbij God. Ik ben mormoon want ik heb gebeden en gevraagd als deze de Kerk van Christus is, een de liefde ik voelde zal ik nooit vergeten. Dit liefde moedig mijn nog steeds te volgen de voorbeeld van Jezus en toon liefde aan andere mensen. Ik kan mijn zelf zijn in deze kerk. Ik moet niet perfect zijn, maar de sferen geeft mijn moed en kracht om mijn best te doen. Ik weet dat ik een kind van God ben, en in elk geval, Hij houdt van mij. Ik wil Hem trots op mij maken. Meer tonen

  • Ik ben opgegroeid als mormoon — mijn ouders waren allebei bekeerlingen en maakten door de kerk kennis met elkaar. Mijn vader vervulde in de jaren zestig een zending. Als je opgroeit in een geloof, ben je vaak geneigd dit blindelings te volgen, zonder het in twijfel te trekken, want het is gewoon hoe je leeft, dus je vraagt je niet af of het wel klopt. Maar toen ik bijna achttien was, moest ik kiezen tussen een zending en de pilotenbeurs van de luchtmacht. Ik wilde allebei, maar moest vanwege de tijd kiezen. Omdat ik er altijd van had gedroomd om te vliegen, vond ik dat ik om die beurs op te geven heel zeker moest zijn van wat ik deed. Dus was de vraag of ik wel geloofde in hetgeen waarin ik was grootgebracht? Ik bleef een hele nacht op en zat in een leunstoel de voor- en nadelen van mijn keuzes en van mijn geloof af te wegen. Ik bad ernstig dat ik te weten mocht komen wat de waarheid was. Ik kan niet zeggen dat er engelen uit de hemel verschenen, maar tegen het ochtendgloren was ik ervan overtuigd dat het geloof waarin ik was grootgebracht juist was. En van toen af aan besloot ik me er volledig aan toe te wijden. Niet omdat het een gewoonte was, maar omdat ik geloofde dat het waar was. Ik heb nooit spijt gehad dat ik die beurs opgaf. En ik heb de rest van mijn leven veel gehad aan de ervaring die ik op mijn zending opdeed. Mormoon zijn houdt meer in dan alleen op zondag naar de kerk gaan. Het is een levenswijze, en het geeft mij een richtsnoer voor de manier waarop ik leef en waarop ik mijn kinderen opvoed. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik ben maar een mens en bega vergissingen. Maar een van de grote zegeningen is dat ik weet dat ik die vergissingen kan overwinnen en door mijn geloof een beter mens kan worden. Weten waar ik vandaan kom, waarom ik hier ben en waar ik heenga, geeft me veel troost. Maar belangrijker nog is weten dat ik voor eeuwig bij mijn gezin kan zijn als ik zo goed mogelijk leef. Ik kan geen grotere zegen bedenken. Meer tonen

Geen resultaten