mormon.org Wereldwijd

Hoe kunnen uw talenten en gaven anderen tot zegen zijn?

  • Door mijn talenten en gave te delen met anderen en ze ook te helpen hun gave of talenten te kunnen ontwikkelen. Meer tonen

  • Een talent is, net als liefde, niets waard als je het niet met anderen deelt. Meer tonen

  • Het is mooi en geeft een goed gevoel om anderen te kunnen helpen. Als ik daarbij mijn gaven en talenten kan gebruiken, voel ik dat ik echt in mijn kracht sta en het beste van mezelf kan geven. Meer tonen

  • Ik vind het heel erg fijn dat ik dat juist geleerd heb in de kerk. Eenvoudige dingen, zoals dirigeren, lesgeven of hulp bieden, leer je spelenderwijs in onze kerk. Doordat je je talenten gebruikt in dienst van je naasten, geeft dat grote vreugde, en willen anderen, vooral jongeren, dat ook gaan doen. Hoe groter je talent, hoe vaker je dienstbaar kunt zijn, en hoe groter je vreugde wordt. Meer tonen

  • Liefde en de bereidheid om te dienen zijn essentieel om iets voor anderen te kunnen betekenen. Meer tonen

  • Ik persoonlijk heb een gave om met kinderen te werken. Door voor anderen op te passen of tijd met ze te spenderen op feestjes en dergelijke geef ik ouders de mogelijkheid meer tijd met elkaar en anderen te spenderen. In de wijk wordt ik wekelijks bedankt voor mijn moeite om mijn taak in de kinderkamer te vervullen zodat de ouder tijd hebben om hun eigen lessen te volgen en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken om hoe het met de kinderen gaat omdat ze weten dat ik goed voor ze zorg. Als ik een avond heb opgepast wordt ik bedankt omdat de ouders weer echt tijd voor elkaar hebben gehad en dit helpt een hechter echtpaar te vormen. Mijn talent voor het vertalen geeft mensen de mogelijkheid de mooie toespraken die worden gegeven ook te begrijpen. Ze kunnen hierdoor de kracht van de Heilige Geest beter voelen en meer en persoonlijkere lessen te leren uit de woorden van de sprekers. Ze voelen zich, ondanks het feit dat ze een andere taal spreken, toch een deel van het geheel. Het geeft anderen een betere kans tot elkaar te komen, ondanks de taalbarrière. Ongeacht welke persoonlijke talenten iemand heeft, het kan altijd van toegevoegde waarde zijn voor een ander. Wat je ook kan of doet, het heeft effect op de wereld om je heen. Het kan anderen rust, vrijheid, troost, vreugde, etc. geven. Onderschat je talenten nooit, doe er iets mee en vergroot het. Het is een zegen voor anderen maar zeker ook voor jezelf! Meer tonen

  • In mijn geval is het ondersteunen van mensen met hun computer gerelateerde problemen een kans om mijn naasten dienstbaar te zijn. Ik hou er van om mensen te helpen met hun computer problemen. En zoals Mosiah zegt ; Indien gij in dienst staat van uw mede mens staat u louter in dienst van uw Hemelse Vader. Meer tonen

  • Door andere mensen te leren surfen heb ik geleerd dat we onze talenten nog meer waarderen als we anderen ervan laten meegenieten. Meer tonen

  • met mijn werk op de kinderboerderij kan kinderen mee helpen met het water voor de beesten. Meer tonen

Geen resultaten