mormon.org Wereldwijd

Welke leringen van de Heiland hebben uw leven beïnvloed?

  • Een van de uitspraken die mij zeer aanspreekt staat in Galaten 5: 14: Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Dit is best een groot leitmotiv in mijn leven. Dat lukt me niet altijd, maar is zeer het nastreven waard. het betekent ook dat je van jezelf moet houden. Wat betekent houden van voor jou in dit verband? Meer tonen

  • ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden’ (Mattheüs 7:7). Meer tonen

  • Naastenliefde is een van de leringen van Christus die mijn leven heeft beïnvloed. In sommige situaties vindt ik het moeilijk, maar ik weet dat dit mij verder helpt om zoals Christus te lijken. Meer tonen

  • De woorden van de Heiland in Matteüs 25:40, ‘in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’, blijven mijn leven beïnvloeden. Soms heb ik de neiging om anderen te oordelen, maar dan word ik er door deze woorden aan herinnerd dat we allemaal kinderen van een dierbare hemelse Vader zijn, die wil dat wij slagen. Ik heb de taak om manieren te bedenken waarop ik mijn naasten kan helpen en opbouwen. Dat begint thuis, waar ik moet klaarstaan om mijn vrouw en kinderen te helpen, ook als ik moe ben of liever iets anders doe. Maar dat geldt ook voor mijn omgang met anderen op mijn werk, als ik iemand help of als ik mensen tegenkom. Je weet nooit wanneer een glimlach of een vriendelijk woord of gebaar een ander hoop of kracht geeft! Meer tonen

  • Het feit dat de Heiland andere mensen voor zichzelf zet, helpt mij enorm. Als mijn problemen groot lijken, dan probeer ik andere mensen te helpen. Op dat moment lijken mijn problemen heel klein opeens. En het is een sleutel om gelukkig te zijn. Meer tonen

  • Een van de dingen waar de Heiland erg nadruk op legde, was dat we onze medemens lief moeten hebben. Dat is een filosofie die ik beslist nog niet helemaal onder de knie heb. Ik geloof echter beslist dat hoewel ik in dit leven misschien niet volmaakt wordt, de Heiland beslist van me verwacht dat ik ernaar blijf streven. Ik heb in de loop van mijn leven al veel liefde ontvangen, en door de leringen van de mormoonse kerk ben ik gegroeid, zowel in mijn vermogen om mijn medemens lief te hebben, als mijn begrip van hoe dat moet. Mijn moeder is een goed voorbeeld van naastenliefde. Waar we in het verleden ook woonden, we kregen vaak mensen op bezoek die mijn moeder alleen maar over hun problemen wilden vertellen, en ze bood ze altijd een luisterend oor. Ik ben nu van plan om een voltijdzending te vervullen voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. En ik hoop de belichaming te zijn van de christelijke naastenliefde die mijn moeder bezat. Meer tonen

Geen resultaten