mormon.org Wereldwijd

Hoe ik mijn geloof naleef

  • Ik was 22 toen ik lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd. Ik had een groot verlangen om God en mijn naasten te dienen. Toen ik 24 was, ging ik als vrijwilliger op zending in Duitsland om andere mensen over de leringen van Christus en het doel van dit aardse leven te vertellen. Ik vond het heerlijk om me zo volledig op geestelijke zaken te concentreren. Ik heb geleerd dat ik, als ik dagelijks bid en in de Schriften lees, gemoedsrust kan vinden, iets wat in deze hectische wereld vaak moeilijk is. Tot op de dag van vandaag vind ik deze innerlijke rust als ik actief de geestelijke boodschappen van mijn Schepper bestudeer. Daarnaast probeer ik in mijn films spiritualiteit in het dagelijks leven weer te geven. Mijn werk is vaak een zeer diepe, geestelijke ervaring. Meer tonen

  • Mijn huidige roeping als Ring Administrateur heeft mij de kans om er voor te zorgen dat alles, in onze Ring, op gebied van ledenadministatie en de geldelijke stortingen en uitgaven op de beste manier uitgevoerd wordt. Als Welzijnscomité voorzitter zorg ik er voor dat onze hulpbehoevende leden een gepaste hulp aangeboden krijgen. Voor mij is Huisonderwijs het beste middel om toegewezen gezinnen beter te leren kennen en niet enkel als lid maar ook als mens. Meer tonen

  • Het “mormoon-zijn” heeft invloed op elk aspect van mijn leven. Ik ben me zeer bewust van wat ik belangrijk vind in mijn leven, ik stel prioriteiten. Ik vertrouw er ook op dat mijn hemelse Vader weet wat het beste voor mij is en door dagelijks met Hem te spreken door middel van gebed, probeer ik die raad te weten te komen en deze op te volgen. Meer tonen

  • Geloof in Jezus Christus is geloven dat we allemaal ten goede kunnen veranderen. Veel mensen stellen religie ten onrechte gelijk aan een soort perfectionisme. Ik zie mijn geloof in Jezus Christus als een verlangen om een beter mens te worden. De meesten die mij kennen, weten dat ik mormoon ben en ongeacht wat ze geloven of niet geloven, geef ik om hen. Mijn doel om menselijk lijden te verzachten door menselijke ziekten te bestuderen, hoort volgens mij ook bij mijn geloof. Door mijn geloof hebben veel van mijn doelen betekenis en krijg ik er een passie voor. Meer tonen

  • Ik heb sinds mijn doop verscheidene kerkroepingen gehad. Ik heb gemerkt dat als je een kerkroeping hebt, de Heilige Geest je de inspiratie en leiding geeft die je nodig hebt voor die specifieke roeping. Als je uit die roeping ontheven wordt, gaat het leven gewoon verder. Ik weet dat de Heer zijn kerk bestuurt. Ik lees met plezier de Ensign, het geestelijke tijdschrift van de kerk. Toen ik op een dag zat te lezen, vielen de schellen van mijn ogen en zag ik in dat ik iets verkeerd deed en dat ik daar verandering in moest aanbrengen. Daardoor kreeg ik een heel sterk getuigenis van de Ensign. Iemand kan zijn of haar leven veranderen als hij of zij het tijdschrift leest. Meer tonen

  • Ik heb bepaalde regels meegekregen vanuit mijn geloof die ik al vanaf mijn geboorte naleef. dat is niet altijd even makkelijk. Gelukkig heb ik geleerd waarom elke regel belangrijk is en dat helpt me het grotere doel te zien als ik voor een verleiding sta. Meer tonen

  • Ik mag op zondag de jeugd tussen de 12-18 jaar lesgeven in de kerk. Weet nog goed hoe ik het zelf in die leeftijd soms best moeilijk vond om de waarden en normen die wij meekrijgen in de kerk na te leven. Maar wil de kinderen die ik les geef laten weten dat het de moeite waard is en dat ze nooit alleen staan! Probeer deze normen en waarden natuurlijk ook op mijn eigen kinderen over te brengen. Meer tonen

  • Naast mijn werk ben ik zeer actief in de kerk. Ik ben verantwoordelijk voor de jong volwassen in de wijk Apeldoorn. De groep bestaat uit mensen van 18 t/m 30 jaar die in Apeldoorn, Deventer en de omliggende dorpen wonen. Mijn taak is ze te helpen en te ondersteunen in hun weg in het evangelie. Ik heb daar een geweldig hulp middel bij en dat is het instituut centrum in Deventer. Waar wel elke maandag avond bij elkaar komen voor gezellige tijd met wat geestelijke gesprekken daar naast hebben we op vrijdag instituut waar we extra les krijgen over de Heilge geschriften. Verder ben ik elke zondag in de kerk te vinden en als ik weer eens op vakantie ben kun je me daar vinden in de kerk. Er zijn altijd zendelingen die voor mij vertalen naar het Engels. Verder doe ik mee aan het verslaving herstel programma van de kerk en ik ben ook een herstellende verslaafde. Meer tonen

  • Een van de dingen die ik fijn vind aan de kerk, is dat ik daar kan dienen. Tot voor kort werkte ik elke week met de kinderen in de kerk. We lazen in de Schriften en leerden liedjes waar verschillende beginselen van het mormoonse geloof in voorkwamen. Daardoor leerden we samen meer over Gods plan voor ons. Nu ik die taak niet meer heb, ontwikkel ik mijn vaardigheden in pianospelen, aangezien ik nu organiste van het koor ben. Muziek is een van mijn favoriete manieren om mijn dankbaarheid te uiten tegen God. Meer tonen

  • Ik heb besloten om de heer te dienen voor 24 maanden, door anderen te dienen en uit te nodigen om tot christus te komen. Meer tonen

Geen resultaten