mormon.org Wereldwijd

Wat heb je aan de wekelijkse kerkdiensten?

  • Die bouwen mij op, het geestelijk voedsel is voor mij heel belangrijk en vooral het nemen van het Avondmaal. Meer tonen

  • Doordat ik elke week naar de kerk ging, werd ik elke keer weer geestelijk opgebouwd en versterkt. Het zorgde ervoor dat ik elke keer weer aan herinderd werd dat Christus voor mij is gestoven zodat ik weer terug kan keren naar Hemelse Vader. En ik krijg elke week weer wat te leren over God en Jezus, over wat God wilt dat we doen, zodat we meer kunnen groeien en vooruitgang maken. Meer tonen

  • Je wordt er door opgebouwd, en het helpt je herrineren waar het allemaal om gaat. Dat is dat wij de voorbeelden van onze Heiland Jezus Christus volgen, in daad en in woord. Daarnaast door te luisteren naar de positieve en opbouwende toespraken die gegeven worden in de avondmaal diensten, en ook tijdens de 2 jaarlijkse Algemene Conferenties door de apostelen en onze Profeet, President Thomas S. Monson. Daardoor weet je dat God ons lief heeft, en dat wij vegeven kunnen worden, en door Christus voorbeeld een gelukkig leven hier kunnen hebben terwijl wij ook andere helpen, en een richtlijn om terug te keren naar onze Hemelse Vader. Meer tonen

  • Ik ga iedere zondag naar de kerk. Dat is een van de gelukkigste momenten in de week. Mijn identiteit en de samenleving worden erdoor gesterkt. Dan kan ik bedenken wat ik de afgelopen week verkeerd heb gedaan en wat ik de volgende week moet doen. Wij zijn mensen, geen machines. We kunnen niet zeggen dat ons geloof sterk zal blijven omdat we zijn gedoopt. We moeten iedere week onze verbonden hernieuwen en ons realiseren wie we zijn. Als we naar de kerk gaan, worden we van veel mentale lasten verlost. Als ik iedere zondag van de kerk thuiskom, voel ik me verfrist. Meer tonen

  • een week lang hebben we dagdagelijkse beslommeringen te verwerken. Het leven is erg druk en we staan ook vaak onder druk. om die redenen heeft onze Hemelse Vader de sabbatdag ingesteld zodat we een dag van rust kunnen hebben, maar ook voor dankzegging en verering. tijdens de kerkdiensten worden we opgebouwd en herbronnen we ons voor de komende week. We krijgen de kans om van het avondmaal te nemen en te worden onderwezen voor een beter begrip en inzicht in het evangelie. Vriendschapsbanden worden aangehaald en versterkt en voor iedereen is er de ondersteuning van het priesterschap. Wil je opgebouwd worden dan is de wekelijkse kerkdienst 'The place to be' Meer tonen

  • De wekelijkse kerkdiensten zijn telkens weer een versterking van mijn getuigenis en stimuleren mij in mijn pogingen om een beter mens te worden. Meer tonen

  • Ik vind het heerlijk om naar onze kerk te gaan waar ook ter wereld omdat ik daar de mensen vind die het zelfde geloven. Wereld wijd is het evangelie onderwijs het zelfde met het enige verscheel dat er naar de vraag van de leden lessen zijn. Ik ga er heen om mijn geestelijke groei nog meer laten groeien door met anderen over het evangelie te hebben. Daar naast kom ik veel vrienden en kennissen tegen maar voor mij is het meest belangrijke dat ik mijn doop verbond weer kan hernieuwen om aan het avondmaal deel te nemen. Meer tonen

  • Meer tonen

  • Ik vind het fijn om iedere week naar de kerk te komen om samen met anderen over het evangelie te leren, om elkaar geestelijk op te bouwen. Eén van de dingen die wij iedere zondag doen is van het avondmaal nemen en dit houdt in dat wij ons doopverbond weer kunnen hernieuwen. De belofte die we hebben gemaakt om een volgeling van Christus te worden en de dingen die ons daar van weerhouden na te laten. Het geeft steun om anderen te ontmoeten met hetzelfde geloof en die soortgelijke ervaringen hebben. Meer tonen

  • Doordat ik naar kerkdiensten ga, kan ik me de rest van de drukke week beter concentreren. Door de persoonlijke getuigenissen die ik daar altijd hoor, worden mijn eigen getuigenis en geloof sterker. Meer tonen

Geen resultaten