mormon.org Wereldwijd

Hoe kunnen we thuis samenhoriger zijn?

  • Spelen! In mijn jeugd leerde ik om hard te werken maar nog harder te spelen. We gingen zo vaak mogelijk op avontuur uit, en ik denk dat we daardoor zo’n nauwe band kregen. In de tijd die we al spelend samen doorbrachten, leerden we zoveel waardevolle lessen over onszelf en over elkaar. Ik zal die lessen altijd koesteren, en mijn man en ik zijn van plan om het net zo aan te pakken met onze eigen kinderen. Meer tonen

  • Iedere avond sluip ik de kamers van onze kinderen in. Ik stop ze in en fluister: ‘Welterusten.’ Ik kan me nog herinneren dat ik een keer geschokt was toen ik me realiseerde hoeveel mijn oudste dochter was gegroeid. Ik bedacht dat de tijd vliegt en dat ik haar nog zoveel zou willen leren. Die avond was een groot keerpunt voor mij. Mijn houding ten opzichte van haar en mijn andere twee kinderen veranderde toen ik besefte dat iedere dag een kans is om ze lief te hebben, te onderrichten en van ze te leren. Het dankbare gevoel dat ik krijg omdat ik nu en altijd hun moeder kan zijn, maakt zelfs de moeilijkste dag draaglijk. Meer tonen

  • Ons gezin is harmonieuzer geworden doordat we geregeld samen bidden en de Schriften bestuderen. Het lijkt alsof we, als we die dingen trouw blijven doen, meer geduld en liefde voor onze kinderen hebben en ook alsof zij vriendelijker en liefdevoller voor elkaar zijn. Ons gezin is ook harmonieuzer geworden door gezamenlijke avondmaaltijden. Wij hebben wel degelijk een betere verstandhouding en hebben een cultuur van open communicatie ontwikkeld, omdat we tijdens avondmaaltijden met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Tenslotte heeft het erg geholpen dat we hebben ontdekt hoe we samen plezier kunnen hebben, zoals bordspelletjes spelen of bezigheden buitenshuis doen. Daardoor is ons gezin ook harmonieuzer geworden. Meer tonen

  • Door meer met elkaar te gamen, vooral op maandagavond! Meer tonen

  • Het is uitermate belangrijk om elke dag als gezin te bidden en elke week gezinsavond te houden. Meer tonen

  • Ik vind het volgende citaat uit de proclamatie over het gezin erg mooi: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.’ Als ouder ben ik gedreven om een beter mens te worden. Omdat ik weet dat mijn kinderen goed op mij letten, ben ik gemotiveerd om echt naar mijn geloof te leven. De kinderen maken thuis vaak lawaai, vooral als ze opeens beginnen te zeuren, gillen of schreeuwen. Maar de vrede in huis wordt telkens hersteld doordat we dagelijks als gezin bidden en in de Schriften lezen en wekelijks naar de kerk gaan. Meer tonen

  • Harmonie begint bij jezelf. Later straal je die naar andere personen en uiteindelijk groepen uit. Iemand krijgt harmonie in het gezin door tijd te reserveren om zelf na te denken wat hij of zij het liefst voor zichzelf en voor het gezin zou willen. Zo’n investering geeft ons houvast en een nuttig perspectief in moeilijke tijden. Huisregels zijn nodig, en als die op een duidelijke, eerlijke en consequente manier worden opgesteld en uitgevoerd, is het gezin een veilige haven die bescherming biedt tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Mijn vader had een unieke eigenschap waardoor hij uitzonderlijk goed met noodsituaties om kon gaan. In plaats van meteen zijn eigen mening te geven, ging hij eerst te rade bij anderen. Als ik dat doe en me in mijn zoon verplaats, concentreer ik me niet op mezelf en probeer ik hem niet te confronteren, maar ben ik objectiever en ga ik zó met de situatie om dat mijn gezin er beter van wordt. Als een ouder zijn of haar kind persoonlijke aandacht geeft en het aanmoedigt, krijgt het kind een groter gevoel van eigenwaarde en begrijpt het dat het belangrijk is. Om op de constante veranderingen in het gezin in te spelen, is het volgens mij van essentieel belang voor onze communicatie en algehele welzijn om persoonlijke en gezinsgesprekken met mijn zoons te houden. Persoonlijk krijg ik daar veel voor terug. Voor die gezinsgesprekken moet er een opzet worden afgesproken die ieder in staat stelt om zijn of haar gedachten en zorgen te uiten zonder dat dit wordt afgestraft. Het resulteert misschien niet altijd meteen in harmonie, maar als een gezin het blijft doen en er serieus aandacht aan besteedt, gaat het beter communiceren en ontstaat er na verloop van tijd een vreedzame en liefdevolle sfeer. Meer tonen

Geen resultaten