mormon.org Wereldwijd

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van Joseph Smith.

  • Joesph Smith betekent veel voor mij. Hij herstelde de kerk van Jezus Christus voor ons, en bracht het Boek van Mormon. Ik weet dat Joesph Smith was een profeeten. Hij de vader en de zoon zagen. Ik ben heel dankbaar voor Joesph Smith, zonder hem zouden we niet hebben dit prachtige evangelie op ons leven. Meer tonen

  • Wat mij direct een gevoel van verwantschap met Joseph Smith gaf, was het feit dat de tekst die heeft geleid tot het verschijnen van God en Jezus Christus aan hem, ook de tekst is die voor mij de deur tot het ontvangen van het evangelie opende. Hij was tegelijkertijd een heel gewoon mens en een heel bijzonder mens. Aan de ene kant was niets menselijks hem vreemd en aan de andere kant heeft hij een groter werk op aarde volbracht dan welk ander mens dan ook, natuurlijk met uitzondering van Jezus Christus. Dat inspireert me enorm, omdat hij me het gevoel geeft dat ik ook alles kan doen wat de Heer van me verlangt en alle zegeningen kan ontvangen die Joseph heeft ontvangen. Ik weet met heel mijn hart dat hij een profeet van God is, die in Zijn opdracht het evangelie van Jezus Christus en Zijn Kerk op aarde heeft hersteld. Meer tonen

  • Joseph Smith was een jongeman die op zoek was naar het ware evangelie. Hij wist wat er in de Bijbel staat: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft.’ Hij bad tot God en kreeg antwoord op zijn gebed. Datzelfde geldt voor ons: als wij een vraag hebben, kunnen we die voorleggen aan God, die het mensdom wijsheid geeft. Ik las het Boek van Mormon en ging in gebed om te weten of het evangelie waar is. Ik kreeg mijn antwoord dat het inderdaad waar is. Ik geloof dat Joseph Smith een profeet van God was, en dat we door hem de leer hebben ontvangen. Zijn leven was kort, maar hij heeft veel tot stand gebracht. Meer tonen

  • Dankzij hem is de volheid van het evangelie hersteld. Meer tonen

Geen resultaten