mormon.org Wereldwijd

Wat doet u om uw gezin te versterken en succesvol te maken?

  • Voor mij is het gezin het belangrijkste van allemaal. Ik hou van mijn vrouw. Zij is er altijd voor mij en steunt mij door dik en dun. Ik ben echt dankbaar dat wij elkaar gevonden hebben. Ze is niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn beste vriend! Iedere maandagavond houden we allebei onze agenda vrij voor gezinsavond. We nemen dan de tijd om samen met ons gezin leuke activiteiten te doen. Echt even alleen tijd voor elkaar. Onze gsm, tablet en wat nog allemaal aan de kant. We luisteren naar muziekjes, dansen met de kindjes op K3 en plop, of zingen samen een lofzang. Er is ook altijd een lesje voorzien. Vaak geef ik dit in de vorm van poppenkast. Dit spreekt onze jonge kinderen enorm aan, en is handig om bepaalde waarden en normen (zoals eerlijkheid, delen, helpen, ...) mee te geven. Daarna doen we een leuke activiteit samen. Dat kan gaan van een wandeling, tot een gezelschapsspel. Het is gewoon fijn om op deze manier tijd door te brengen met elkaar. Ook wordt er een lekkere versnapering voorzien of bakken we samen koekjes! Het leven is hectisch en druk. Mijn vrouw en ik werken allebei en dan is het niet altijd evident om tijd vrij te maken voor elkaar. Door een gewoonte te maken om gezinsavond op maandag te doen zijn wij dichter tot elkaar gegroeid. Ik raad dit iedereen aan! Meer tonen

  • Als gezin maken we tijd vrij voor elkaar, we praten met elkaar over onze dag en over het evangelie. Meer tonen

  • Mijn man en ik bidden elke ochtend en avond samen, en we bidden afzonderlijk. We bestuderen ook de Schriften samen en afzonderlijk. Daarnaast houden we op advies van de kerk elke week de maandagavond vrij voor ons gezin. En omdat maandag soms een vervelende dag is, is het logisch dat we op maandag onze ‘gezinsavond’ houden. We zingen een lied, plannen onze week, bespreken een geestelijk onderwerp en doen iets leuks met elkaar. We plaatsen het geluk van elkaar boven ons eigen geluk. We communiceren en leven zo goed mogelijk, onzelfzuchtig, zoals Christus ons heeft geleerd. Meer tonen

  • De kerk geeft veel tips over hoe ik mijn gezin kan versterken. Ik probeer deze zo goed mogelijk toe te passen. Een van deze tips is gezinsavond. Elke maandag hebben wij onze gezinsavond. Deze avond is speciaal voor ons gezin. We overlopen dan een aantal praktische zaken, er worden afspraken met elkaar gemaakt, we spelen spelletjes zoals UNO of op de Wii en we onderrichten elkaar. Door deze tijd samen door te brengen, wordt mijn gezin versterkt. Meer tonen

  • We zijn er van overtuigd dat ons gezin sterker wordt als we samen tijd doorbrengen. Wij willen ons gezin graag versterken door gezinsgebed, gezinsschriftstudie en gezinsavond. We bidden elke morgen en avond samen als gezin, we danken onze Hemelse Vader voor onze zegeningen en vragen Hem om hulp. We lezen samen uit de Schriften en we reserveren een avond per week speciaal voor ons gezin. We leren dan samen over het evangelie en doen leuke activiteiten met elkaar. We kijken er naar uit om op zondag met elkaar naar de kerk te gaan om ons geloof en getuigenis te versterken en ook om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de kerk. We vinden het fijn om samen te werken, samen leuke dingen te doen, samen te overleggen en samen te eten. Meer tonen

  • Ik ben blij met mijn familie. Het duurde lang voordat ik besefte hoe belangrijk familie is. Het ging om mij. Ik was ontzettend egocentrisch, maar ik weet dat ze veel voor mij betekenen! Ik respecteer het dat ze tijd en ruimte willen, maar als ze bemoediging nodig hebben, help ik ze graag. Familie is heel belangrijk! Het is opwindend dat ik mezelf gedeeltelijk in hen zie. Wauw! Meer tonen

  • Mijn man en ik hebben enkele jaren geleden wat doelstellingen opgeschreven. Aan de hand daarvan hebben we een plan gemaakt voor ons gezin nu en in de toekomst. We doen het stap voor stap en we vinden kracht in de fundamentele beginselen, zoals gebed en Schriftstudie. We gaan iedere zondag naar de kerk, waar we aan het avondmaal deelnemen (te vergelijken met de communie). We leggen aan onze kinderen uit waarom het avondmaal en de kerk zo belangrijk voor ons zijn. We doen ook ons best om iedere week een avond voor het gezin vrij te houden, die in de mormoonse kerk de gezinsavond wordt genoemd. Iedere week geven mijn man of ik een korte les over het evangelie, waarna we meestal een spel spelen. Soms denken we dat de kinderen niet luisteren, maar later noemen ze iets uit een les en beseffen we dat ze er toch iets van hebben opgestoken. Maar bovenal proberen we een goed voorbeeld te geven. Als onze kinderen zien dat wij anderen helpen, willen zij elkaar helpen. Kinderen imiteren altijd hun ouders. Naast de gezinsavond hebben we soms een ‘leidersvergadering’ waarin mijn man en ik over de gezinsbehoeften praten (financieel, educatief, lichamelijk, geestelijk enz.). Soms voelen we ons overweldigd, maar we proberen ideeën te bedenken waarmee we onze doelen kunnen bereiken. In deze leidersvergaderingen bespreken we ook onze doelen uit het verleden, hoe het daarmee gaat en wat we beter kunnen doen. Het is een werk in uitvoering. Meer tonen

  • Elke maandag houden we gezinsavond. Dat is de lievelingsavond van mijn dochters. We zingen en bidden samen, we geven een korte les, bijvoorbeeld over delen, dienstbetoon of gebed, en dan doen we een spel en nemen een versnapering. We kijken er altijd naar uit, en het is een rustpunt in een vaak chaotisch huishouden. Meer tonen

  • Ik vind niets belangrijker dan mijn gezin. Omdat we soms een te druk schema hebben, probeer ik ervoor te zorgen dat we meer tijd met elkaar doorbrengen. Een van onze prioriteiten is dat we van de wereld proberen los te komen; we nemen de telefoon niet op, zetten de tv en de computer uit en doen gewoon wat leuke dingen met elkaar. Als we het te druk krijgen, vragen de kinderen vaak: ‘Doen we vanavond iets met alleen het gezin?’ Meestal stelt het weinig voor: spelletjes, popcorn of een open haard… als we het maar samen doen!!! Meer tonen

  • Ondanks alle verleiding om helemaal in een kunstcarrière op te gaan, heb ik met mijn man besloten dat ik voor de kinderen thuisblijf. Ik weet zeker dat enkele van mijn leerkrachten teleurgesteld waren over mijn besluit, omdat ze hoopten dat ik meteen na mijn opleiding aan een succesvolle, veeleisende carrière zou beginnen. Maar we hebben deze beslissing genomen omdat we het konden. En we zouden nooit een oordeel vellen over een werkende of alleenstaande moeder die buitenshuis moet werken. Deze beslissing past binnen onze gezinssituatie. Ik heb ervoor gekozen om mijn kunstcarrière uit te stellen tot ze ouder zijn, of om er maar weinig tijd in te steken, vooral omdat ze nu zo jong zijn. Na negentien jaar lang kinderen te hebben opgevoed, ben ik blij dat ik dat heb besloten; niet alleen omdat ik er in goede, slechte, fijne en moeilijke tijden bij ben geweest, maar ook omdat je die momenten niet opnieuw kunt beleven als ze eenmaal voorbij zijn. En die negentien jaar zijn snel voorbij gegaan. Ik zal er nooit spijt van hebben dat ik thuis bij mijn kinderen ben gebleven. Ik voelde me er nooit toe gedwongen. Het was mijn beslissing. De wereld mag mijn beslissing dan wel afkeuren en mij als minder intelligent beschouwen, maar het doet er niet toe als je bedenkt dat het moederschap toch niet om jezelf draait. Het gaat om de kinderen en om dat ik hun kleine hartjes en hun verstand voed, zodat ze zelfredzame, goed functionerende, bekwame, bedachtzame mensen met integriteit en een goed karakter worden. Bovenal moeten ze zich geliefd voelen, zelfverzekerd over hun identiteit als kinderen van God zijn en bekend zijn met de volheid van het evangelie van Jezus. Nu drie van mijn vier kinderen in hun tienerjaren zijn, zie ik nog beter in dat zij en ik veel aan mijn beslissing hebben gehad om als moeder thuis te blijven. We hebben een hechte, sterke band en ik zie wat voor mensen ze zijn geworden. Ze hebben niet alleen een goed karakter, hoge normen en verantwoordelijkheidsbesef, maar nu ze ouder zijn, zijn ze goed met mij bevriend. Tenslotte is de opzet van van het volle evangelie om gezinnen te helpen en betekenisvolle banden met onbeperkte liefde te smeden, ook al is het soms moeilijk. Ons wordt aangeraden om samen te bidden, voor elkaar te bidden, elkaar te helpen en te dienen en elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. In tegenstelling tot anderen hebben ouders recht op antwoorden op gebeden over hun heilige verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Ons wordt aangeraden om onze hemelse Vader bij ons ouderschap te betrekken. Dat is een enorme troost. Als ouder zijn veel van mijn gebeden over de geestelijke behoeften van mijn kinderen verhoord. Ik wist het zelfs als er een kind in geestelijk gevaar verkeerde. Ik ben erg dankbaar voor de kracht van het gebed. Het betekent dat God echt bestaat en dat de volheid van het evangelie in deze laatste dagen waar is. Ik zie dagelijks zijn hand in de kleine, subtiele details van mijn leven. Ik kan mijn hemelse Vader vragen hoe ik mijn tijd het beste besteed en mijn gezin het beste dien. Ook overwin ik door gebed soms frustratie, aangezien er in een gezin vaak frustraties en moeilijkheden voorkomen en omdat soms iedereen wat anders wil. Als ik mijn opvoedstijl op de liefde van Jezus Christus baseer, worden mijn kinderen er steeds aan herinnerd dat ze kinderen van God zijn. Als ik op die frustrerende momenten even afstand neem en een gebed zeg om mijn gedachten leeg te maken door me af te vragen hoe de Heiland ermee om zou gaan, of om kracht te vragen, vaar ik niet tegen anderen uit, kan ik redelijker met de situatie omgaan en wordt ieders waardigheid behouden. Tenslotte heeft onze hemelse Vader ervoor gezorgd dat gezinnen een hechtere band krijgen als ze dagelijks de beginselen van gebed en Schriftstudie toepassen, persoonlijk en als gezin om hulp uit de hemel met hun dagelijkse bezigheden bidden en zinvolle tijd met elkaar doorbrengen, wat vaak juist gebeurt als het niet gepland wordt. Meer tonen

Geen resultaten