mormon.org Wereldwijd

Waarom doen mormonen aan familiegeschiedenis en genealogie?

  • Om sterkere familieband te bouwen met onze voorouders, want wij geloven dat wij als familie voor eeuwig samen leven in de hemel Meer tonen

  • Om hun liefde te tonen aan hun voorouders. Meer tonen

  • Ik hou van genealogie! Wij doen aan familiegeschiedenis en genealogie omdat we geloven dat onze gezinnen eeuwig kunnen zijn en dat wij de zegeningen die wij zelf hebben ontvangen ter beschikking kunnen stellen aan onze overleden voorouders door als plaatsvervangers voor hen op te treden in onze prachtige tempels. Wij geloven dat door middel van het verrichten van deze heilige, plaatsvervangende verordeningen onze overleden familieleden de keuze en de mogelijkheid krijgen om voor eeuwig bij hun familie te zijn. Ik vind het heerlijk om de namen van onze overleden familieleden op te zoeken & vinden en ik voel dat ik daarbij geholpen word. Wat een geweldig plan heeft onze Hemelse Vader voor al onze familieleden die zijn overleden zonder deze bijzondere zegeningen. Meer tonen

  • Wij weten dat om in harmonie met God te leven wij aan bepaalde wetten, Zijn wetten, moeten voldoen. Wij kunnen later bij God, onze Hemelse Vader wonen indien wij verbonden met Hem sluiten en verordeningen ontvangen zoals de doop, het priesterschap, tempelverordeningen en verzegelingen. Wij dienen dan één volmaakte familie te vormen die zijn wortels heeft tot bij onze eerste ouders en onze Hemelse Vader en Moeder. Dank zij de verzoening van de Heiland voor onze zonden, onze bekering en ons voornemen om uiteindelijk in volledige harmonie met Zijn geboden te leven is dat mogelijk. Deze heerlijke vooruitzichten zijn voor al zijn kinderen weggelegd die zijn evangelie aannemen. Omdat vele mensen hebben geleefd die de kans niet hadden om deze verbonden met hem te sluiten moeten wij de gelegenheid aan hen bieden om die zegeningen ook te ontvangen. Die kunnen alleen voor hen in Gods heilige tempels worden gedaan. Wij dienen hun identiteit op te zoeken om dit grote werk in hun plaats te kunnen volbrengen. In de wereld der overledenen wordt het evangelie aan hen bekend gemaakt en zij kunnen de keus maken om dit aan te nemen. Vandaar dat wij zo ijverig namen en gegevens van onze overleden familieleden opzoeken. Meer tonen

  • Omdat wij weten dat er leven na dit leven is en wij geloven dat wij onze familie weer terug zullen zien en wij geloven in eeuwige familie banden. Daarom zoeken wij onze families op en zorgen dat er voor hen in de Tempel het verlossende werk voor hen gedaan kan worden. Meer tonen

  • Mijn gezin is mijn dierbaarste bezit. Familiegeneraties zijn als schakels in de tijd. Je overleden voorouders vergeten is daarom als een beek zonder bron, een boom zonder wortels. Hoe meer ik over hen te weten komen, hoe meer mijn waardering en genegenheid voor hen toeneemt en hoe meer ik over mezelf te weten kom. Bovendien geloof ik dat Christus zijn apostelen priesterschapsbevoegdheid gaf om eeuwige familieschakels mogelijk te maken toen hij zei: “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel" (Matteüs 16:19). Gezinnen die op aarde door deze macht aan elkaar verzegeld zijn, kunnen ook in de hemel aan elkaar verbonden blijven. Dat is de reden dat wij zoveel mogelijk familieschakels trachten te traceren en hen in de gelegenheid stellen aan elkaar verzegeld te worden. Wat is immers de hemel zonder onze dierbaren? Meer tonen

Geen resultaten