mormon.org Wereldwijd

Waarom gaan mormonen op zending?

  • eerste moet je begrijpen dat wij er voor kiezen. om op zending te gaan. en we doen het met over leg met onze hemelse vader. dus door gebed. en krijgen wij een antwoord of een gevoel. ten tweede het heeft zo veel geluk in het leven gegeven. dat we het graag met anderen delen. en het voor hun zelf onderzoeken. Meer tonen

  • Mormonen gaan om zending om het evangelie dat wij zien als een prachtig kado aan anderen door tegeven. Waarom zouden wij dat voor ons zelf houden als god heeft geboden zoveel mogelijk mensen kennis te geven van zijn woorden en leeringen.? Meer tonen

  • Om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen en het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Meer tonen

  • Het is een vrije keuze die leden maken om zich een langere periode (tot 2 jaar) in te zetten voor iets anders dan jezelf. Zij brengen het evangelie naar mensen die dat graag willen ontvangen. Ze zijn dienstbaar aan anderen en niet ombelangrijk, het is een periode om zelf een enorme groei door te maken. Meer tonen

  • Ik deel graag in de zegeningen die we ontvangen als we onze Heiland Jezus Christus volgen. Ik ben naar Argentinië geweest om anderen over het mormoonse geloof te vertellen. Het was het beste en het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Meer tonen

  • In mijn geval was ik niet van plan om op zending te gaan omdat ik al moeilijk genoeg vond om aan m'n vader uit te leggen dat ik lid werd van de kerk waar hij juist zo op tegen was. Maar toen heb ik een keer de film " the other side of heaven" gekeken wat een waar gebeurt verhaal is over een jonge die op zending gaat naar een klein eiland. Deze jonge had door simpel weg te spreken met de mensen om hem heen en hun te dienen een hele grote invloed op hun leven. Toen ik dat zag kreeg ik het gevoel dat kan ik ook en dat wil ik ook. Als ik mensen kan helpen en laten delen in de vreugde die het evangelie mij heeft gebracht dan wil ik dat ook. Meer tonen

  • Eerst zal ik jullie moeten vertellen dat ik zelf een zending heb gediend en als een zendeling had ik drie hoofdredenen waarom ik het evangelie met iedereen wilde delen en ik denk dat deze redenen voor de meeste zendelingen het zelfde zijn. Ten eerste omdat ik van het evangelie en de Heer Jezus Christus houd, ten tweede omdat Christus van al degenen die hem volgend vraagt om ze Zijn boodschap willen delen, en ten derde omdat ik wil dat iedereen na dit leven terug zal komen bij Hemelse Vader zodat ze daar met hun familie kunnen leven in een staat van nimmer eindigend geluk. Net als met alles wat je erg leuk vind (bijvoorbeeld een film, spel of gerecht) wil je dat graag met anderen delen. Dit geldt ook voor het herstelde evangelie wanneer mensen het leren kennen en het in hun leven toepassen geeft het zoveel geluk en vrede dat ze het met andere zullen willen delen zodat ook zij dit in hun leven kunnen ervaren. Omdat Hemelse Vader zoveel van al zijn kinderen houd en wil dat ze gelukkig zijn heeft hij ons het evangelie, dat soms ook wel het plan van geluk word genoemd, gegeven. Nog niet iedereen op deze wereld kent en/of leeft dit plan en daarom heeft God aan een ieder die hem volgt gevraagd om dit plan met iedereen te delen. Dit plan bevat een set geboden, regels of instructies die we op moeten volgen om de hoogste graad van geluk te ontvangen in dit leven en het leven hier na. Omdat mormoonse zendelingen van hun medemensen houden willen ze alles doen wat ze kunnen om iedereen te helpen om dit plan te leren kennen zodat ze die zegeningen kunnen ontvangen. Meer tonen

  • Zendingswerk is een van de belangrijke manieren waarop Gods kinderen bij Hem kunnen komen. Wij geloven dat wij allemaal in de hemel God kenden en aanbaden. Zendelingen worden naar zendingsgebieden over de hele wereld gestuurd om het evangelie te prediken en al zijn kinderen te herinneren aan de verbonden die zij met Hem hebben gesloten. Niet alle leden zijn verplicht om op zending te gaan, maar er wordt van iedereen die aan bepaalde eisen voldoet verwacht dat zij twee jaar opofferen om God te dienen. Veel vriendinnen vragen me waarom die jonge mannen (ouderlingen) en vrouwen (zusters) hun opleiding of werk niet belangrijker vinden dan een zending. Om die vragen te beantwoorden, wil ik als eerste zeggen dat onderwijs wel degelijk heel belangrijk is voor leden van de kerk. In onze Schriftuur staat onder andere: ‘Welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het met ons herrijzen. En als iemand in dit leven, door zijn ijver en gehoorzaamheid, meer kennis en intelligentie verkrijgt dan een ander, zal hij daar in die mate voordeel bij hebben in de toekomende wereld.’ Hoewel dat voornamelijk op werelds onderwijs slaat, zijn we van mening dat geestelijke kennis net zo belangrijk, of zelfs belangrijker, is. Hoewel het qua onderwijs een offer is om twee jaar op te geven om op zending te gaan, geloof ik dat de zegeningen en geboden van de Heer om het evangelie over de hele wereld te verkondigen een grote prioriteit zijn. De zegeningen die we ontvangen als we zendingswerk doen (teamwerk, tijdsmanagement, enthousiasme, dienstbetoon) zullen bijdragen aan ons wereldse onderwijs. ‘Put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt wetenschap, ja, door studie alsmede door geloof’ (LV 88:118). Zendelingen hebben een bijzondere plek in mijn hart omdat ik rechtstreeks door hun werk gezegend ben. Ik weet wat voor invloed deze jonge zusters en ouderlingen op het leven van veel mensen hebben. Ik heb zelf de vreugde en de koersverandering ervaren die ze personen, gezinnen en toekomstige generaties bieden. Ik steun de zendelingen door ze aanmoedigende brieven te schrijven, het evangelie online te verspreiden en ze naar geïnteresseerden te verwijzen. Meer tonen

  • Een zending is een fantastische ervaring. 2 jaar van je leven of voor mij als vrouw 1,5 jaar mocht ik mij een beetje voelen als Paulus die ook de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus aan anderen bracht. Het is een opdracht van Christus om het evangelie bekend te maken aan iedereen. Ik geloof oprecht dat het ware geluk in het leven te vinden is in het aanvaarden van Jezus Christus als je persoonlijke vriend en verlosser. Voor mij is Jezus mijn verlosser van fouten, verdriet en pijn. Jezus Christus is degene die mij terug naar mijn Hemelse Vader kan brengen. Ik heb Jezus Christus beter leren kennen in onze kerk, zijn evangelie beter begrepen door het lezen van de Bijbel en het boek van Mormon en de woorden van de profeten in onze kerk. Dit heeft mij gelukkig gemaakt in mijn leven, mij geholpen om met de dood van familieleden te kunnen leven. Ik wil graag dat andere mensen weten waar onze kerk voor staat en dat ook zij hun eigen overtuiging kunnen vormen. Je kan pas kiezen als je kennis hebt. Veel mensen weten niet wat onze kerk inhoudt. Zo zullen ze nooit de keuze hebben om zelf over onze kerk te bidden en antwoord van God te krijgen of onze kerk de ware kerk van Christus is. Ze zullen nooit de kracht van het boek van Mormon kunnen voelen. Door op zending te gaan en je tijd volledig toe te wijden aan het evangelie van Christus, geef je veel mensen de kans om onze kerk te leren kennen en de keuze over wat ze met die kennis in hun leven willen doen. Daarnaast is het een ervaring waarbij je veel over jezelf leert, je eigen kennis van het evangelie van Christus vergroot, je leert werken met de Heilige Geest, je leert omgaan met anderen, soms een vreemde taal aanleert, ... Ik spreek niet graag over de 2 beste jaren. Elk jaar van mij leven is het beste jaar. Maar het staat alleszins wel vast dat ik met veel plezier terug kijk op mijn zending in het gebied van Washington DC en Maryland in de Verenigde Staten. Ik zou onmiddellijk weer dezelfde keuze maken ! Meer tonen

  • Tegen het eind van mijn zending kwam ik een dame tegen die de kerk al negen jaar lang onderzocht. Ze had gedurende die tijd meerdere godsdiensten goed onderzocht. Toen ze ons vertelde dat ze zich wilde laten dopen, zei ze dat ze eerst nog een paar vragen voor me had. Haar eerste vraag verraste mij. ‘Doet je vader aan houtbewerking?’ vroeg ze. ‘Ja,’ zei ik, en ik vond het een vreemde vraag. ‘Heb je ooit met hem in zijn werkplaats gewerkt toen je jonger was?’ vroeg ze vervolgens. Nogmaals antwoordde ik bevestigend, en ik vond het raar dat ze vragen stelde waar ze de antwoorden op leek te weten. Haar volgende vraag verraste mij volkomen. ‘Droeg je een rood met wit flanellen overhemd als je je vader in de werkplaats hielp?’ Ze zag dat de vraag me heel erg verbaasde. Bijna tien jaar eerder was mijn opa overleden. Ik had een van zijn overhemden bewaard om in de houtwerkplaats te gebruiken waar mijn vader en ik een modelzeilboot bouwden in de twee weken waarin we zijn nalatenschap afhandelden. Ik vroeg me af of ze mijn familie op die grote overzeese afstand had opgespoord en op de een of andere manier iets over mijn verleden te weten was gekomen. Ze zag dat ik versteld stond van wat ze wist, dus ze ging verder. ‘Ik zal vertellen waarom ik dit vraag,’ zei ze. ‘Toen ik negen jaar geleden voor het eerst de mormoonse zendelingen tegenkwam en in het Boek van Mormon las, bad ik tot God en vroeg of ik lid moest worden van deze kerk. Na mijn gebed lag ik stil in bed. Ik sloot mijn ogen en en er flitste een beeld door mijn gedachten. Ik zag een vader en zoon aan het werk in een houtwerkplaats. De jongen was nog jong en droeg een rood met wit flanellen overhemd. Ik hoorde geen stemmen, maar kreeg een erg goed gevoel, en tevens het gevoel dat die jongen de zendeling was die me zou dopen! Ik had geen idee dat het negen jaar zou duren, maar toen jij voor het eerst bij mij binnenkwam, wist ik dat jij die jongen was!’ Op de laatste dag van mijn tweejarige zending in Engeland gingen we samen de wateren van de doop in. Zien dat andere mensen net zulk geluk ervaren als ik was erg lonend! Ik kan geen betere reden bedenken om andere mensen te dienen dan te delen in hun vreugde en te weten dat onze Heiland blij is met elke ziel die tot Hem wordt gebracht, net als deze fijne zuster. We gaan op zending omdat we onze Heiland Jezus Christus liefhebben en omdat we onze geestbroeders en -zusters liefhebben. Meer tonen

Geen resultaten