mormon.org Wereldwijd

In welke opzichten hebt u door het Boek van Mormon een beter begrip van het doel van het leven gekregen?

  • Het experiment heeft me geholpen. Ik bestudeerde het elke avond en vroeg God of het waar was. Na drie maanden gaf God me een bijzondere bevestiging, waardoor ik wist dat het waar was. Maar ik was nog te koppig en ‘wetenschappelijk’ om God te aanvaarden. Een maand later besloot God me te helpen om me te verootmoedigen. Mijn jongste zus werd plots blind en men vermoedde dat ze een hersentumor had. Samen met een van mijn zussen die Christus al kende, vastte en bad ik gedurende twee dagen, waarna mijn jongste zus spontaan volledig herstelde. Haar arts weet nog steeds niet hoe dat kwam. Ik dankte God en verootmoedigde mezelf om tot Christus te komen. Meer tonen

  • Ik weet nu dat ik al eerder geleefd heb in Gods nabijheid en dat ik ben gekozen om naar de aarde af te dalen om daar meer ervaring op te doen, zodat ik na de opstanding weer in Gods nabijheid kan komen. In het Boek van Mormon staan vele verslagen van oorlogen tussen de Nefieten en de Lamanieten, die steeds weer werd gewonnen door degenen die de geboden van God onderhouden. Door het onderhouden van de geboden ben je sterk ten opzichte van leden van andere kerken, hoe goed zij het ook bedoelen. Je staat dichter bij God, door iedere dag met Hem te communiceren via gebed. Als je vragen hebt, kan je bidden en je krijgt altijd antwoord op je vragen via de Heilige Geest Meer tonen

  • In mijn lievelingstekst uit het Boek van Mormon staat: ‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’ Voor mij is dat het ware doel van het leven — vreugde hebben! Toen mijn vrouw de zeldzame ziekte van Guillain-Barré kreeg en met ernstig zenuwletsel verlamd in het ziekenhuis lag, waarna het een chronische ziekte werd, veranderde ons leven volledig. Ik nam bijna anderhalf jaar vrij van mijn werk om voor onze dochtertjes te zorgen. We gingen naar talloze artsen, zochten naar verschillende behandelingen, verduurden angstige momenten en beseften dat het leven heel kort kan zijn. Toen ik tijdens deze beproeving het Boek van Mormon bestudeerde, ben ik elke dag gaan waarderen, ben ik op zoek gegaan naar de fijne momenten met ons gezin, ben ik van de schoonheid om ons heen gaan genieten, en ben ik muziek en geestelijke voldoening gaan koesteren. Het Boek van Mormon heeft me helpen begrijpen dat God ons naar de aarde heeft gestuurd omdat Hij ons liefheeft! Hij laat ons beproevingen doorstaan zodat wij kunnen leren, groeien en gelukkig kunnen zijn! Hij staat toe dat wij pijn lijden zodat we beseffen wat een goede gezondheid is en daar waardering voor hebben. Wij maken verdriet mee zodat we weten wat vreugde is. Het Boek van Mormon staat vol met prachtige inzichten die de leringen van Christus bekrachtigen over het doel van het leven, de verzoening en Gods plan voor ons. Dat boek betekent zoveel voor me! Meer tonen

  • Ik heb uit het Boek van Mormon geleerd dat we op aarde zijn om vreugde te hebben, eeuwige vreugde. Niet de vreugde die de volgende ochtend is verdwenen. Ik heb ook geleerd dat er een tegenstelling in alle dingen moet zijn, want zonder verdriet zouden we niet weten wat vreugde is. Door het Boek van Mormon ben ik gaan inzien dat we de vrijheid hebben om te kiezen en zelf beslissingen te nemen, om kennis en ervaring op te doen, en de weg terug te vinden naar onze hemelse Vader. Aan de hand van het Boek van Mormon heb ik geleerd dat als ik voor Christus kies en zijn leerstellingen naleef, ik gelukkig kan zijn en in moeilijke tijden hoop kan hebben, en dat de verzoening van Christus de enige weg naar huis is. Meer tonen

Geen resultaten