mormon.org Wereldwijd

Wat voor invloed heeft uw kennis van het plan van geluk op uw leven gehad?

  • Het heeft mij vertrouwen gegeven in mijn leven. Vroeger leek de dood het einde, dat ons elk ogenblik kan overkomen, en een hemel of hel was iets uit een verre vage toekomst. Nu ik weet dat na de dood het leven verder gaat geeft dat een veel realistischer kijk op het leven. Ik weet dat onze Heiland leeft en dat Hij het geluk van elk van ons op het oog heeft. Hij heeft profeten gestuurd om ons in ons leven te leiden en ook vandaag heeft de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen een profeet. De profeet en de apostelen getuigen vandaag over Jezus Christus. Ik heb een veel betere kijk op het leven dan vroeger. Meer tonen

  • Doordat ik het plan van geluk begrijp, kan ik alles in het juiste perspectief zien. We hebben allemaal verwachtingen en plannen, zowel op de korte als de lange termijn. En als niet alles loopt zoals je had gewild, is het makkelijk om ontmoedigd te raken en dingen in twijfel te trekken. Als mijn leven niet volgens plan verloopt, bedenk ik dat God mijn hemelse Vader is en dat ik door wat ik meemaak word wie Hij wil dat ik word. Ik zou het liefst echtgenote en moeder worden, maar heb daar nog niet de kans toe gekregen. Soms vind ik het moeilijk om te zien dat anderen wél een gezin hebben, maar door Gods plan word ik eraan herinnerd dat Hij me heeft gezegend en worden mijn geloof en hoop sterker dat ik ooit diezelfde kans zal krijgen. Meer tonen

  • Rust, vooral heel veel rust. Toen ik eenmaal ervan overtuigd was dat dit plan een eeuwig en kloppend plan is, wist ik wat ik elke dag kon doen om een gelukkig leven te leiden. En dat ervaar ik dagelijks. Meer tonen

  • Theologen, filosofen en wetenschappers hebben van oudsher getracht de drie grote levensvragen te beantwoorden: 'Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij hier? En wat gebeurt er met ons als dit leven voorbij is?' Een mormoonse professor, Hugh W. Nibley, noemde ze de ‘vreselijke vragen’ omdat niemand een antwoord leek te hebben. Ik vergelijk ons bestaan vaak met een toneelstuk in drie aktes of bedrijven. De sterfelijke mens bevindt zich in de tweede akte zonder zich te herinneren wat er voorafging in de eerste akte en onzeker over hoe het zal aflopen in de volgende akte. God heeft het antwoord op de drie vragen over ons bestaan echter geopenbaard aan profeten. Zij legden het vast in heilige schriftuur. Samen omschrijven deze antwoorden Gods heilsplan of het plan van geluk voor zijn kinderen. Het verschaft mij een eeuwig perspectief en geeft mij inzicht in mijn plaats en doel in het geheel. Meer tonen

  • Toen ik 13 was stierf mijn zus in een auto ongeluk. 8 jaar later pleegde mijn jongere broer zelfmoord. Ik had een goede band met mijn zus en een nog sterkere band met mijn 2 jaar jongere broer. Ik zag toen van heel dichtbij wat de kennis van het evangelie kan betekenen in je leven. Mijn moeder en ikzelf hadden de troost van ons geloof. We geloofden dat we elkaar ooit zouden weerzien. Het gaf mij temidden van het verdriet veel vreugde om te voelen dat mijn Hemelse Vader van mij houdt. Mijn vader die niet dezelfde hoop en overtuiging had, verwerkte de dood van 2 van zijn kinderen veel moeilijker. Zonder hoop verbitterde hij. Ik ben ervan overtuigd dat alles in ons leven met een reden gebeurd. Ook de moeilijke dingen kunnen een enorme zegen in mijn leven zijn. We kiezen niet altijd zelf de omstandigheden in ons leven. Maar we kiezen wel zelf hoe we erop reageren. De kennis dat ik een kind van God ben, dat ik hier ben om te leren en om een beter mens te worden en dat ik op het einde van dit leven weer terug keer naar onze Hemelse Vader, helpt mij om te genieten van dit leven, met alle uitdagingen en moeilijkheden erbij. Die kennis zorgt ervoor dat ik mezelf en anderen kan aanvaarden met al hun goede en minder goede kanten. Het is niet het soort van kennis dat je kan krijgen door het alleen maar te beredeneren. Het is het soort van kennis waarvoor je ook je hart moet open stellen. Met mijn hart en verstand voel ik dat wij allemaal kinderen van God zijn en dat werpt een heel ander licht op de gebeurtenissen in mijn leven. Meer tonen

Geen resultaten