mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Valentin

  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero

Over mij

Ik ben in Mexico-Stad (Mexico) geboren. Ik ben op 14 februari geboren. Ik voetbal graag en doe ook graag andere sporten.

Waarom ik mormoon ben

Ik geloof dat de kerk waar is omdat God zijn kerk op aarde in deze laatste dagen heeft hersteld. Ik heb hier een getuigenis van gekregen door de eenvoudige, juiste wijze van gebed. Ik wilde echt weten wat de waarheid was. Ik heb antwoord gekregen en daarom ben ik mormoon.

Persoonlijke verhalen

Wat heb je aan de wekelijkse kerkdiensten?

Ik merk dat ik in geestelijk opzicht groei doordat ik naar de kerk ga. Elke keer als ik naar de kerk ga, voel ik de Heilige Geest.Telkens als ik de toespraken daar hoor, begrijp ik de dingen van God beter omdat de Geest er aanwezig is. Ik vind het belangrijk om van het avondmaal te nemen. Telkens wanneer ik daarvan neem, voel ik me gezegend omdat ik voel dat de Geest me heiligt. Ik ben dankbaar voor het voorrecht om mijn broeders en zusters te kunnen dienen door het avondmaal voor te bereiden en rond te dienen. Ik ben dankbaar voor mijn roepingen, waarmee ik mijn broeders en zusters kan dienen. Op die manier kan ik zelf groeien en leren. Ik ben dankbaar dat mijn broeders en zusters hun roepingen grootmaken door te dienen en hun best te doen.

Hoe hebt u thuis meer saamhorigheid kunnen ontwikkelen?

Door het evangelie van Jezus Christus is er harmonie in huis. We hebben allemaal het verlangen van onze hemelse Vader gekregen om het evangelie na te leven. We deden eerst niet zoveel samen. We weten dat we allemaal bij elkaar willen zijn. We proberen elkaar nooit kwaad te maken en proberen de vrede in huis te bewaren. Mijn moeder en ik hebben ons laten dopen. Ik weet dat onze hemelse Vader de rest van ons gezin zal voorbereiden om later ook lid van de kerk te worden. Ik weet dat gezinnen door het evangelie een hechtere band krijgen en gelukkig worden. Er komen misschien wel beproevingen, maar met het evangelie kunnen we die makkelijker overwinnen.

Hoe zijn uw gebeden beantwoord?

Mijn gebeden zijn talloze malen verhoord. Onze hemelse Vader verhoort gebeden. Ik kan me nog herinneren dat Hij er een van mij verhoorde. Ik had ernstige problemen. Ik knielde en bad specifiek voor bevrijding en mijn gebeden werden al snel verhoord. Toen kon ik terug naar mijn gezin keren. In datzelfde gebed vroeg ik om leiding om te weten wat ik moest doen. Na een paar dagen kreeg ik antwoord en kwamen de zendelingen bij me langs. Toen ik naar ze luisterde, wist ik dat mijn hemelse Vader hen gestuurd had. Ik wist zeker dat ik mormoon wilde worden.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik leef naar mijn geloof doordat ik mijn best doe om het woord van mijn hemelse Vader na te leven, meer zoals Christus te worden en de Heilige Geest te volgen. Ik probeer mijn taken goed uit te voeren en het goede te kiezen.