mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Tim

  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst

Over mij

Ik ben echtgenoot en vader. Ik hou van hardlopen en heb aan verscheidene marathons deelgenomen. Ik heb me tot doel gesteld om vijftig marathons te lopen, één in elke staat. Daar is veel training en toewijding voor nodig. Ik geef ook graag karateles aan de kinderen in de buurt. Als jongeman heb ik mijn zwarte band gehaald en ik heb de afgelopen 35 jaar honderden jongeren les gegeven. Sommigen van hen hebben ook hun zwarte band gehaald. Dat is bijzonder omdat ik maar één been heb. Zo’n dertig jaar geleden heb ik een zwaar motorongeluk gehad en heb ik een jaar in het ziekenhuis gelegen. Het was in het begin erg spannend, en mijn herstel zag er niet erg positief uit. Ouderlingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gaven me veel priesterschapszegens van genezing en troost. Toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, zat ik nog steeds in een rolstoel en kon ik niet lopen. Ik wist niet eens of ik ooit weer gevoel in mijn benen zou terugkrijgen. Na verscheidene maanden thuiszorg te hebben ontvangen, ging mijn herstel met grote sprongen vooruit en kreeg ik een kunstbeen. Ik heb mijn amputatie nooit als excuus gebruikt om iets niet te doen. Ik weet dat alle mensen met geloof in de Heer Jezus Christus en een positieve instelling alles kunnen bereiken wat ze voor ogen hebben.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben bekeerd tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik ben als zuidelijke baptist opgevoed. Ik ging elke zondag naar de kerk en las elke dag in de Bijbel. Ik had vaak vragen over geestelijke zaken, en het leek wel of ik nooit een echt antwoord kreeg. Ik had vragen als: ‘Als gezinsleden overlijden, ken ik ze dan in de hemel, en zijn ze nog steeds familie van me?’ ‘Wat gebeurt er met kleine kinderen of met mensen die de leringen van Christus nooit hebben gekend als ze overlijden? Gaan zij naar de hel, of is er hoop voor ze?’ Ik sprak met de pastoor, maar hij zei dat het antwoord op die vragen niet voor ons bestemd was. Toen ik op een avond in de Bijbel zat te lezen, kwam ik in het boek Jakobus deze tekst tegen: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.’ Jakobus 1:5. Ik besloot om mijn vragen aan God voor te leggen. Ik zei tegen God dat ik onwetend was en vroeg Hem of Hij mijn vele vragen wilde beantwoorden. Vervolgens legde ik mijn Bijbel op de plank en besloot ik dat ik er niet meer in zou lezen totdat mijn gebed was beantwoord. De volgende dag vroeg mijn baas, die ook een goede vriend was, of ik die avond bij hem thuis wilde komen eten. Ik ging naar zijn huis en zat op de bank terwijl hij en zijn vrouw in de keuken de laatste voorbereidingen voor de maaltijd troffen. Op de salontafel zag ik een Boek van Mormon liggen. Ik had dat boek nog nooit gezien. Ik pakte het op en begon er doorheen te bladeren. Ik las dat een hedendaagse profeet uit Amerika, Joseph Smith genaamd, met zijn eigen ogen onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus had gezien, met hen had gesproken en instructies van ze had ontvangen. Ze hadden hem onder andere verteld waar hij gouden platen kon vinden met de geschiedenis van een historisch volk. Ik was verbaasd over wat ik las. Mijn vriend vroeg of ik aan tafel wilde komen, en ik vroeg hem of hij me wat meer over dat fascinerende boek wilde vertellen. Maar hij bood mij het boek aan en zei dat ik het zelf maar moest lezen. Het veranderde mijn leven.

Persoonlijke verhalen

Wat hebt u gedaan om uw gezin tegen ongewenste invloeden te beschermen?

We hebben onze kinderen altijd aangemoedigd om alleen naar gepaste tv-programma’s en films te kijken en alleen naar muziek te luisteren die geen grove taal of onzedelijke onderwerpen heeft. Bij ons thuis laten we geen films voor zestien jaar en ouder toe. Ik heb altijd geprobeerd het beste voorbeeld voor mijn gezin te zijn. Ik heb nooit gerookt of gedronken, en ik heb altijd gezond geleefd. Ik vond een keer een handtas van een vrouw toen we op vakantie waren. De handtas was open en we zagen dat er wel honderden of duizenden dollars in zaten. Ik gebruikte dat als een leermoment en we namen de handtas mee. We gingen naar het politiebureau om de tas af te geven, zodat mijn kinderen konden zien wat een eerlijk mens behoort te doen. De eigenaresse van de tas kwam vijftien minuten later op het politiebureau aan. Wij zaten het rapport nog in te vullen toen zij binnenkwam om te vragen of iemand haar tas had gevonden. Ze was zo blij toen ze hoorde dat we de tas hadden afgegeven en dat al het geld er nog inzat, dat ze begon te huilen. Ze vertelde ons dat ze het hele jaar had gespaard om met haar gezin op vakantie te gaan, en dat ze in alle staten was toen ze merkte dat ze haar tas was kwijtgeraakt. Ze bedankte ons vele malen dat we zo eerlijk waren geweest, en dat maakte grote indruk op onze kinderen. Wat mijn vrouw betreft, ik heb haar nooit enige reden gegeven om jaloers te zijn. Ik heb nooit naar pornografie gekeken en zal zoiets niet in mijn huis toestaan. Ik behandel haar met respect en zorg er altijd voor dat onze kinderen dat ook doen. Ons gezin is een leuke, gezellige plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt. We hebben veel schilderijen van de Heiland Jezus Christus en zijn leringen aan de muur hangen. Ik hou van mijn gezin en zij zijn het belangrijkste in mijn leven.

Hoe ik mijn geloof naleef

Vanaf de dag dat ik lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ben geworden, heb ik geprobeerd om elke zondag naar de kerk te gaan. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat ik te ziek was om naar de kerk te gaan, maar dan werd ik thuis of in het ziekenhuis door andere leden bezocht. Mijn vrouw en ik lezen elke dag in onze Schriften en bidden dagelijks als gezin en persoonlijk. Toen onze kinderen jonger waren en nog thuis woonden, bestudeerden we geregeld met hen de Schriften. We gaan op zondag naar de kerk, en we komen als gezin op maandagavond bijeen om met elkaar over geestelijke leringen en verhalen te praten. Ik bezoek mijn buren ten minste maandelijks en probeer waar mogelijk behoeftigen te helpen. Mormonen bouwen tempels, en mijn vrouw en ik proberen een of twee keer per maand naar de tempel te gaan. Ik probeer me fatsoenlijk te kleden en zorg ervoor dat ik geen grove taal gebruik. Ik drink geen alcohol en ik gebruik op geen enkele wijze tabak. Ik doe altijd mijn best om aan mijn familieleden en naasten te laten zien hoe een goede christen zich behoort te gedragen.