mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Sunday

  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi

Over mij

Ik heet Sunday. Ik ben in Nigeria geboren en woon nu in Oostenrijk. Ik ben verpleegkundige, en ben gespecialiseerd in geriatrie. Ik werk graag met oude mensen en ik vind het fijn om ze te helpen. Ik hou van salsadansen, wandeltochten en vrijwilligerswerk. Ik ben getrouwd en ik heb een zoon.

Waarom ik mormoon ben

Ik kies ervoor om mormoon te zijn vanwege het ware evangelie en de hoge normen. Toen ik de zendelingen ontmoette, wilde ik niet naar ze luisteren. Maar op een dag besloot ik het Boek van Mormon te lezen en voelde ik de Geest. Ik weet dat God leeft en dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik kwam uit school en wilde graag iets in het Engels lezen, want school was in het Duits en alles was de hele dag in het Duits. Ik had de slechte gewoonte om te lang te zitten lezen. Ik vond een Engelstalig boek in mijn kamer en zat ruim anderhalf uur te lezen. Toen kreeg ik pijn, en besefte ik dat ik te lang had stilgezeten. Ik zat na te denken over wat ik had gelezen toen nog geen tien minuten later de zendelingen me belden en zeiden dat ze in de buurt waren. Ze vroegen of ze even mochten langskomen. Ik zei dat ze mochten langskomen omdat ik ze iets wilde vertellen. De zendelingen kwamen langs en ik vertelde ze het verhaal dat ik had gelezen. Een van de zendelingen zei dat God tot mijn hart had gesproken.

Persoonlijke verhalen

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van Joseph Smith.

Joseph Smith was een jongeman die op zoek was naar het ware evangelie. Hij wist wat er in de Bijbel staat: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft.’ Hij bad tot God en kreeg antwoord op zijn gebed. Datzelfde geldt voor ons: als wij een vraag hebben, kunnen we die voorleggen aan God, die het mensdom wijsheid geeft. Ik las het Boek van Mormon en ging in gebed om te weten of het evangelie waar is. Ik kreeg mijn antwoord dat het inderdaad waar is. Ik geloof dat Joseph Smith een profeet van God was, en dat we door hem de leer hebben ontvangen. Zijn leven was kort, maar hij heeft veel tot stand gebracht.

Hoe ik mijn geloof naleef

Toen ik lid van de kerk werd, werd ik door de leden zo hartelijk welkom geheten en begon ik de leerstellingen van de kerk te begrijpen. Mijn eerste roeping was leerkracht in het jeugdwerk. Toen ik de jeugdwerkkinderen onderwees, leerde ik zelf heel veel omdat de kinderen de leerstellingen beter kenden dan ik. Na enkele jaren werd ik geroepen als secretaris van het jongemannenpresidium. Door die roeping ging ik de normen van de kerk beter begrijpen. Na enkele jaren werd ik geroepen in de mannenorganisatie, waar ik samenwerkte met leden die met het evangelie waren opgegroeid. Daar leerde ik meer over huisonderwijs en dat we alle leden van de wijk moeten helpen en dienen. Na enkele maanden werd ik geroepen als eerste raadgever van de president van de mannenorganisatie. Toen kreeg ik de kans om voor het eerst naar de tempel te gaan. Na anderhalf jaar werd ik geroepen als president van de mannenorganisatie in de wijk. Daardoor leerde ik alle leden van de wijk kennen en dienen. We hadden samen veel activiteiten. Een van mijn ervaringen uit die tijd was de culturele avond. We merkten dat de leden uit veel verschillende landen afkomstig waren. Enkele jaren later werd ik geroepen als bisschop. Ik probeerde mijn roeping groot te maken door de leden te dienen, te helpen en te onderwijzen, door het evangelie te verkondigen en door mijn gezin niet te vergeten.