mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Sherri Patterson McRae

  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae

Over mij

Ik ben de moeder van vijf kinderen: drie jongens en twee meisjes. Ik heb vier kinderen die kunnen horen, en een dove zoon! Ik heb een geweldige echtgenoot die zijn uiterste best doet om mij te behagen! Ik heb drie kleinkinderen en er komen er nog twee bij! Ik speel tennis met een geweldige groep vrouwen. Tennis is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar met het gezin badmintonnen is bijna net zo leuk als een tenniswedstrijd met een van de meiden. Ik hou ook van bakken, en ik probeer graag nieuwe recepten. Ik vind het leuk om mijn man en kinderen te verrassen met een nieuw toetje. Ik organiseer ook graag feestjes en zorg er dan voor dat iedereen het naar de zin heeft. Ik geef thuis graag les in gebarentaal aan mensen die willen leren hoe ze beter met doven of hardhorenden kunnen communiceren.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben onder andere mormoon omdat mijn ouders al lid van de kerk waren toen ik werd geboren. Ik voel me zo gezegend omdat ik me op achtjarige leeftijd heb laten dopen. Maar we zijn eigenlijk allemaal bekeerlingen tot het evangelie, en we moeten ons eigen getuigenis van onze hemelse Vader en Jezus Christus ontvangen. Als ik in de Schriften lees of in de kerk naar een toespraak luister, getuigt dat warme gevoel van binnen dat ik Hem volg. Ik weet dat onze hemelse Vader ons net zo lief heeft als de mensen in het verleden. Een levende profeet op aarde is een uiterst belangrijk aspect van deze kerk. Ik weet dat president Monson ons de wil van onze hemelse Vader bekend maakt. Het is gewoon zo logisch! De gave van de Heilige Geest die we bij de doop ontvangen, is de grootste gave die ik ooit heb gekregen. Als ik goed leef, is de Heilige Geest een voortdurende metgezel en gids. Ik ben enorm gezegend door deze gave in mijn leven. Ik ben gewaarschuwd, aangemoedigd, opgebouwd en geleid. Ik weet dat dit zijn kerk is, en dat weet ik omdat ik dat diep van binnen voel. Dat wordt steeds bevestigd als ik mijn kinderen omhels, als ik bid, of als ik een van zijn dienstknechten over een juist beginsel hoor spreken. Ik hou van mijn gezin en weet dat als we in dit leven gehoorzaam zijn, we voor eeuwig samen kunnen zijn. Hoeveel ik ook van mijn gezin hou, onze hemelse Vader houdt nog meer van ons. Die kennis is een zegen en geeft me de kracht die ik nodig heb om gelukkig te zijn.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik probeer mijn geloof na te leven door thuis in de beginselen van het evangelie te onderwijzen. Ik wil dat mijn kinderen leren dat gehoorzaamheid aan de geboden van onze hemelse Vader niet beperkend is, maar waar geluk en gemoedsrust geeft. Samen bidden en tijd met elkaar doorbrengen, zijn prioriteiten voor ons. Als we beproevingen en problemen hebben, is het een troost om te weten dat we er nooit alleen voor staan en in de Schriften antwoord op onze vragen kunnen vinden. In onze kerkgemeente heb ik de taak om ervoor te zorgen dat de dove leden zo nodig een tolk hebben. Het is een troost om te weten dat de Heer al zijn kinderen de mogelijkheid biedt om zijn evangelie te leren. Ik vind het fijn om op die manier te dienen en anderen de kans te bieden om onze dove broeders en zusters van dienst te zijn.