mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Sergio

  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez

Over mij

Ik ben in zuidelijk Mexico opgegroeid, en ben tien jaar geleden voor een hogeschoolstudie naar de Verenigde Staten verhuisd. Ondertussen kwam ik een fijne vrouw tegen met wie iktrouwde. We hebben samen vier prachtige kinderen. We genieten altijd als we als gezin bij elkaar zijn. Ik speel graag met mijn kinderen, ga graag op een date met mijn vrouw en kijk graag naar American college football en internationaal voetbal. Ik vind het leuk om veel te leren over de wereld waarin wij leven: of dat nu muziek, kunst, wetenschap of biologie is. Ik heb een bachelorsgraad in de microbiologie en de moleculaire biologie gehaald, en een Ph.D. in de microbiologie, gespecialiseerd in de biologie van kankercellen. Leren bepaalt een groot deel van mijn leven en dat zal altijd zo blijven.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben opgegroeid in een liefdevol mormoons gezin, waar ik over het leven en de leer van Jezus Christus heb geleerd. Ik heb in mijn tienerjaren nooit getwijfeld of de Heiland echt heeft bestaan, maar net zoals veel jongeren probeerde ik erachter te komen wie ik was. Omdat ik als mormoon ben opgevoed, bestond een belangrijk deel van dit proces uit zelf uitzoeken of alles wat mij was verteld en wat ik geloofde over het Boek van Mormon en Joseph Smith, waar was. Ik besloot om naar de bron van alle kennis te gaan en aan God zelf te vragen of het Boek van Mormon waar was en of Joseph Smith een profeet van God was. Ik las enkele weken in de Schriften, dacht erover na en vroeg God in mijn gebed om leiding. Omdat ik wist dat Hij mijn Vader is, vertrouwde ik erop dat Hij antwoord op mijn vraag zou geven. Uiteindelijk werd mijn geloof beloond en kreeg ik antwoord. Door het antwoord dat ik toen ontving, is mijn leven voor eeuwig veranderd en ben ik heel gelukkig geworden. Sinds die dag weet ik zonder twijfel dat ik een kind van God ben, en dat Hij van me houdt en zoveel om mij geeft dat Hij mijn gebeden verhoort. Sinds die dag weet ik zelf dat Joseph Smith door God als hedendaagse profeet was geroepen en dat het Boek van Mormon ook van Jezus Christus getuigt. Sinds dat eerste antwoord heb ik talloze keren een bevestiging van deze kennis ontvangen. Door die kennis ben ik geworden wie ik nu ben en ben ik gelukkiger geworden. Omdat we allemaal kinderen van God zijn, weet ik dat ik zoiets niet als enige heb meegemaakt. Dat kan ook niet. We kunnen allemaal naar levensveranderende leiding van onze Vader streven door slechts bereid te zijn om tot Hem te bidden en te geloven dat we een antwoord krijgen. Daarom ben ik mormoon.

Persoonlijke verhalen

Hoe kunnen we thuis samenhoriger zijn?

Ons gezin is harmonieuzer geworden doordat we geregeld samen bidden en de Schriften bestuderen. Het lijkt alsof we, als we die dingen trouw blijven doen, meer geduld en liefde voor onze kinderen hebben en ook alsof zij vriendelijker en liefdevoller voor elkaar zijn. Ons gezin is ook harmonieuzer geworden door gezamenlijke avondmaaltijden. Wij hebben wel degelijk een betere verstandhouding en hebben een cultuur van open communicatie ontwikkeld, omdat we tijdens avondmaaltijden met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Tenslotte heeft het erg geholpen dat we hebben ontdekt hoe we samen plezier kunnen hebben, zoals bordspelletjes spelen of bezigheden buitenshuis doen. Daardoor is ons gezin ook harmonieuzer geworden.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik leef naar mijn geloof doordat ik probeer het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Ik denk bijvoorbeeld vaak aan een van zijn leringen die ‘de gulden regel’ heet. In principe houdt die in dat je met anderen omgaat zoals je wilt dat ze met jou omgaan (Matteüs 7:12). Het is een eenvoudige maar krachtige waarheid die mij mijn hele leven tot zegen is geweest. Daardoor ga ik beter met anderen om, of dat nu familie, vrienden, buren, collega’s of vreemdelingen zijn.