mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Paul Sleem

  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem

Over mij

Ik ben motiverend spreker en moedig kinderen op school aan om te lezen, leren en elkaar hoffelijk en respectvol te behandelen. Ik ben ook professioneel conferencier bij evenementen, op tv en op de radio. Ik heb over de hele wereld gewerkt in onder andere Monaco, Noorwegen, Taiwan, Zweden, Schotland, Abu Dhabi, Duitsland, Ierland en Amerika. Ik ben al twaalf jaar begunstiger van de liefdadigheidsinstelling When You Wish Upon A Star. ‘Als huisvader begrijp ik hoe belangrijk het is om kinderen te onderwijzen en te begeleiden. Hetgeen me het meeste voldoening schenkt is… leven, liefhebben, leren en een erfgoed nalaten.’

Waarom ik mormoon ben

Ik ben alleen door mijn christelijke moeder opgevoed. Ik wist dat ik een hemelse Vader had die me liefhad en kende de kracht van het gebed. Maar ik werd pas lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toen ik een zendingsechtpaar (Pauline en Lloyd) leerde kennen. Nadat deze twee bijzondere mensen me gedurende een half jaar oprechte LIEFDE en VRIENDELIJKHEID getoond hadden, vroeg ik Lloyd om te dopen. Er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd die erop wijzen dat deze kerk waar is, zoals mijn huwelijk met mijn vrouw die dezelfde overtuiging heeft en mijn drie prachtige kinderen die voor eeuwig aan ons verzegeld zijn. Ik weet dat dit evangelie waar is. Soms maken we als mens fouten, maar onze hemelse Vader kent onze zwakheden en zal er altijd voor ons zijn. Die kennis motiveert me om christelijker te zijn en tot mijn familieleden, vrienden en anderen te getuigen. Dat doe ik in de eerste plaats door de manier waarop ik mijn leven probeer te leiden. Iedereen op aarde mag dankzij dit evangelie op een schat hopen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik probeer eerst om mijn geloof na te leven door mijn best te doen om christelijker te worden. In de kerk heb ik een ‘roeping’ of taak om met de jongeren in onze wijk te werken. Elke woensdagavond komen we bijeen en doen we verschillende activiteiten om de jongeren nieuwe vaardigheden te leren en hen manieren te laten bedenken waarop ze zich in de gemeenschap kunnen inzetten. Het doel van mijn roeping is om de jongeren aan te moedigen om een mening te vormen, die op een positieve manier te laten gelden en hen aan te sporen om nieuwe dingen te leren. Dat alles terwijl ze zich amuseren.