mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Patrick Merl

  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl

Over mij

Ik woon met mijn gezin in Duitsland, en ik ben werkzaam als arts. Ik wilde arts worden omdat ik graag met mensen omga. Ik heb interesse in hun verhalen en hun leven. Ik kom uit een familie die veel waarde hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Een van mijn talenten is de gave om de omstandigheden en behoeften van mijn medemensen te begrijpen. Door mijn werk als arts kan ik iets betekenen voor mensen die lijden. Ik ben een huiselijke man. Mijn ouderlijk gezin en mijn eigen gezin, met mijn vrouw en mijn twee zoons, zijn allebei erg belangrijk voor me. Ik zie het gezin altijd als een bron van energie. Een groot deel van mijn identiteit en kracht komt voort uit mijn gezin. Dat wil ik graag doorgeven aan degenen die ik het meest liefheb. Uithoudingssporten zijn mijn hobby, en ze zijn een belangrijke manier om met de stress van het dagelijks leven om te gaan. Ik vind gemoedsrust in de lichaamsbeweging, ik geniet van de natuur, ik neem even afstand, en ik kan over belangrijke vragen nadenken. Door de lichamelijke inspanning kan ik zaken vanuit een ander perspectief bekijken, en vind ik vaak oplossingen.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben geboren in een gezin waar ethische waarden altijd hoog in het vaandel stonden. Mijn moeder komt uit een mormoons gezin. Mijn vader is lid van de kerk geworden toen ik zes was. Zelfs vóór die tijd nam mijn moeder me mee naar de kerk, dus ik ben min of meer met dit geloof opgegroeid. Toen ik acht werd, liet ik me dopen, wat gebruikelijk is in de kerk. Ik bleef me ontwikkelen met de waarden en beginselen van de kerk als norm, vooral als ik belangrijke beslissingen moest nemen. Ik heb mijn leven aan de hand van die normen geleid. Tot op de dag van vandaag heb ik daardoor veel waardevolle ervaringen gehad, ook wel wat problemen, maar vooral veel prachtige dingen. In mijn jeugd en volwassenheid was en is het moeilijk om mijn geloof te bevestigen in de omstandigheden die mijn leven bepalen. Een van de belangrijkste eigenschappen van mijn geloof is dat een actieve en persoonlijke relatie met God altijd een essentieel onderdeel van onze spiritualiteit moet zijn. Ik streef er dagelijks naar om naar mijn innerlijke overtuiging te leven. Deze overtuiging komt in mijn dagelijks leven tot uitdrukking. Ik ben mormoon omdat ik geregeld merk dat mijn geloof me helpt en omdat ik weet dat God deel van mijn leven uitmaakt.

Hoe ik mijn geloof naleef

Een belangrijk beginsel dat de waarheid van mijn geloof bevestigt, is het gezegde: ‘Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.’ Als ik Christus volg door voor mijn naasten te zorgen en in hun behoeften te voorzien, dan leef ik mijn geloof na. De vruchten die ik produceer, komen voort uit mijn levenshouding en wat ik ermee doe. Ze omvatten onder andere: naastenliefde, idealisme, trouw in het gezin, maatschappelijke betrokkenheid en respectvolle behandeling van Gods scheppingen, vooral wat ik als gaven van God beschouw, zoals eerlijkheid, nederigheid en geloof. Om deze en andere idealen te verwezenlijken, ben ik afhankelijk van de vele hulpbronnen die me als getrouwe mormoon ter beschikking staan. Deze zijn onder andere: gebed, Schriftstudie, instructies van geïnspireerde, levende leiders van de kerk, en mijn eigen betrokkenheid bij de kerk.