mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Norman

  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk

Over mij

Ik ben op een kleine boerderij in Idaho opgegroeid en ik wist al sinds de tweede klas dat ik iets met natuurkunde wilde doen. Die passie omvat nu ook mijn gezin, muziek en mijn mormoonse geloof. Zij maken het leven allemaal rijk en zinvol. Mijn moeder had voorouders die pionier waren. Ze was al vanaf haar geboorte bij de mormoonse kerk. Mijn vader was Nederlands Hervormd, een calvinistische godsdienst. Maar hij steunde mijn zus en mij in ons geloof en werd later zelf ook lid van de mormoonse kerk. Mijn ouders brachten mij het belang van hard werken, integriteit en zoeken naar waarheid en begrip bij. Na de middelbare school verliet ik het ouderlijk huis om natuurkunde te studeren in Boston en later New York. Daar ontmoette ik de vrouw die mijn echtgenote en beste vriendin zou worden. Zij was toen haar studie als concertpianiste aan het afronden en natuurlijk gaf ze mij ook een zetje in de richting van de muziek. Als jongen had ik verschillende muziekinstrumenten leren bespelen, maar geen ervan erg goed. En ik kwam erachter dat ik hooguit dirigent kon worden. Sinds die tijd doen mijn vrouw en ik in onze kerk en in de gemeenschap heel veel met muziek. We voeren bijvoorbeeld jaarlijks in de kersttijd de Messiah van Händel uit met volledig orkest en koor. Als natuurkundige heb ik het voorrecht om te proberen de choreografie op atomisch en subatomisch niveau te begrijpen, iets waar ik veel plezier in schep. Maar ik put veel meer vreugde en voldoening uit het toepassen van de leringen van Jezus Christus zoals die waarin de mormoonse kerk onderwijst, in een poging om een goede invloed te hebben op mijn kinderen en de mensen om me heen.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben geboren in een familie waarvan de leden het mormonisme en het protestantisme aanhingen. Als gevolg daarvan moest ik al op jonge leeftijd besluiten welke godsdienstige richting ik wilde volgen. Daarbij werd ik geholpen door mijn verlangen om wetenschapper te worden, wat volgens mij betekende dat ik naar de waarheid zocht. Door veel studie en gebed kwam ik tot de conclusie dat de christelijke beginselen van de mormoonse kerk over het doel van ons bestaan, onze band met God en de eeuwige aard van het gezin de grondslag werden van een vurig geloof. Daarbij kreeg ik een sterk getuigenis dat deze beginselen inderdaad waar zijn, een getuigenis dat nog steeds standhoudt en blijft groeien. Dit wil beslist niet zeggen dat ik veronderstel alles te weten. Zowel in godsdienst als in wetenschap moeten we nederig genoeg zijn om in te zien dat we nog kinderen zijn en veel te leren hebben. In feite is dat een van de grote bronnen van vreugde in het leven, om voortdurend te leren en vooruitgang te maken. Het is een beginsel van allesovertreffend belang dat God ieder liefheeft die op aarde is geboren en dat hij wil dat ieder van ons vooruitgang maakt en standhoudt. Het mormoons geloof biedt een ongeëvenaarde visie op de doelen van het leven.

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn geloof beïnvloedt alle aspecten van ons leven en is niet los van de rest te zien. Het heeft alles te maken gehad met de opvoeding van onze vijf kinderen, die allemaal met succes een eigen gezin hebben gesticht. Mijn muziek, wat ik als een hemelse taal beschouw, heeft mij het grote voorrecht gegeven om nauw samen te werken met mensen van vele rassen en godsdiensten. En door mijn werk als natuurkundeleraar heb ik met mijn gezin naar vele landen in de wereld kunnen reizen om congressen te bezoeken en samen te werken met buitenlandse collega’s. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik met net zoveel vragen heb gezeten op godsdienstig gebied als over wetenschap. Het blijft geweldig om vrienden uit veel verschillende culturen over de evangeliebeginselen te vertellen.