mormon.org Wereldwijd
Birgitta: secretaresse, seminarie, vrijwilligerswerk, gebed, zeeland, genealogie, Mormoon.

Hallo, ik ben Birgitta

Over mij

Mijn man en ik zijn al weer 22 jaar heel gelukkig samen! We hebben twee fantastische kinderen: een dochter van 19 en een zoon van 16 jaar. We wonen in de provincie Zeeland, vlakbij het strand en de zee. Sinds 1982 werk ik als secretaresse, eerst bij een makelaar, daarna voor de burgemeester van onze provinciehoofdstad en nu voor de directeur van een exploitatie- en beleggingsmaatschappij. Na de geboorte van onze kinderen wilde ik mijn tijd met hen doorbrengen en nu werk ik in overleg en op verzoek van mijn werkgever een morgen per week. Ik vind het heerlijk om als gezin samen dingen te doen en ik geniet van lezen, films, muziek (ik probeer mijn talenten op de piano te ontwikkelen), genealogie en vrijwilligerswerk.

Waarom ik mormoon ben

In 1978 zijn mijn moeder ik lid geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ik was toen 14 jaar. Ik ben ZO dankbaar voor mijn lidmaatschap van de kerk, voor het evangelie in mijn leven en de vele grote zegeningen die dat mij en ons gezin brengt. Het maakt me gelukkig. Ik hou van mijn Hemelse Vader en mijn Heiland Jezus Christus. Het is geweldig om een levende profeet te hebben, de Schriften die mij zoveel kracht, troost en vreugde geven, de machtige invloed van gebed en de Heilige Geest in mijn leven te mogen voelen, de mogelijkheid van bekering, en vooral om te weten dat ons gezin voor eeuwig kan zijn.

Persoonlijke verhalen

Waarom doen mormonen aan familiegeschiedenis en genealogie?

Ik hou van genealogie! Wij doen aan familiegeschiedenis en genealogie omdat we geloven dat onze gezinnen eeuwig kunnen zijn en dat wij de zegeningen die wij zelf hebben ontvangen ter beschikking kunnen stellen aan onze overleden voorouders door als plaatsvervangers voor hen op te treden in onze prachtige tempels. Wij geloven dat door middel van het verrichten van deze heilige, plaatsvervangende verordeningen onze overleden familieleden de keuze en de mogelijkheid krijgen om voor eeuwig bij hun familie te zijn. Ik vind het heerlijk om de namen van onze overleden familieleden op te zoeken & vinden en ik voel dat ik daarbij geholpen word. Wat een geweldig plan heeft onze Hemelse Vader voor al onze familieleden die zijn overleden zonder deze bijzondere zegeningen.

Wat doet u om uw gezin te versterken en succesvol te maken?

We zijn er van overtuigd dat ons gezin sterker wordt als we samen tijd doorbrengen. Wij willen ons gezin graag versterken door gezinsgebed, gezinsschriftstudie en gezinsavond. We bidden elke morgen en avond samen als gezin, we danken onze Hemelse Vader voor onze zegeningen en vragen Hem om hulp. We lezen samen uit de Schriften en we reserveren een avond per week speciaal voor ons gezin. We leren dan samen over het evangelie en doen leuke activiteiten met elkaar. We kijken er naar uit om op zondag met elkaar naar de kerk te gaan om ons geloof en getuigenis te versterken en ook om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de kerk. We vinden het fijn om samen te werken, samen leuke dingen te doen, samen te overleggen en samen te eten.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik wil graag ‘probeer’ aan de zin toe te voegen. Ik probeer mijn geloof na te leven door het voorbeeld van Jezus te volgen en anderen te dienen en van anderen te houden. Ik probeer het evangelie na te leven door mijn kinderen hierover te onderwijzen. Ik probeer om een goede echtgenote te zijn, een goede moeder en een goede buurvrouw. Ik heb verschillende mogelijkheden gehad om in de kerk te dienen. Momenteel mag ik les geven in de Zondagsschool voor volwassenen en ben ik gevraagd om samen met twee andere zusters de Jonge Vrouwen (meisjes van 12 – 18 jaar) en hun leidsters te helpen en ondersteunen. Sinds 2009 onderwijs ik onze kinderen 's morgens vroeg thuis uit de Schriften via een programma van de kerk dat Seminarie wordt genoemd. Hierdoor krijgen jongeren van 14 - 18 jaar de kans om hun kennis van de Schriften te vergroten. Ook ben ik huisbezoekster, wat inhoudt dat ik samen met een andere zuster elke maand een aantal zusters thuis bezoek en op andere manieren contact met hen onderhoud om hen te ondersteunen en over hen te waken. Met heel veel plezier ben ik al een aantal jaren vrijwilligster in een verzorgingstehuis.