mormon.org Wereldwijd
Dirk: gezinshoofd, getrouwd, pensioen, bekeerling, natuurliefhebber, katholieke opvoeding, Mormoon.

Hallo, ik ben Dirk

Over mij

Ik ben een man van bijna pensioengerechtigde leeftijd. Reeds 32 jaar ben ik gelukkig getrouwd met Veerle, die ontzettend veel voor mij betekent. Samen hebben we een zoon, Stefaan. Ik heb een diploma middelbaar onderwijs, en werk momenteel nog als arbeider in de haven van Antwerpen. Ik doe mijn werk graag, maar kijk er toch naar uit om binnen enkele jaren op pensioen te gaan en meer tijd aan mijn gezin te kunnen besteden en aan die dingen die ik belangrijk vind in 't leven. Ik hou van stabiliteit en zekerheid, en heb het graag rustig om me heen. Daarom vind ik vertoeven in de natuur heerlijk en ontspannend. Mijn favoriete bezigheden: de tuin verzorgen, knutselen, wandelen. Ik voel me altijd gelukkig als ik anderen een helpende hand kan reiken. Zorgzaam probeer ik om te gaan met datgene dat me wordt toevertrouwd. Dankzij mijn katholieke opvoeding heb ik veel kennis ontvangen van het evangelie van Jezus Christus, evenals belangrijke waarden en normen. Door lid te worden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ben ik meer van dit evangelie beginnen begrijpen, en kan ik het ook beter toepassen in mijn leven.

Waarom ik mormoon ben

Door mijn ouders ben ik opgevoed binnen de Katholieke traditie. En van jongsaf aan had ik het verlangen om mijn leven uit te bouwen gesteund op het evangelie van Jezus Christus. Mijn priesteropleiding in het Theologisch en Pastoraal Centrum van Antwerpen heb ik door omstandigheden niet kunnen afmaken. Ik ben toen gaan werken, en ontmoette kort daarop mijn echtgenote. Ons gezinsleven hebben we christelijk opgebouwd. Maar na enige tijd hadden we toch herbronning nodig. We voelden dat we iets misten. We ontmoetten toen de zendelingen, en hadden meerdere gesprekken met hen. We voelden dat ze een speciale geest met zich hadden. Door hen hebben we meer inzicht ontvangen in het uiteindelijke doel van ons sterfelijke leven, in het evangelie van Jezus Christus en in zijn zoenoffer voor de wereld, in het belang van het verweven van dit evangelie in ons dagelijkse leven en in dat heerlijke Plan van Zaligheid. De bezoeken die we brachten aan de plaatselijke kerkgemeenschap heb ik altijd ervaren als zeer positief. Ze hebben mij gesteund en gesterkt in mijn geloofsbeleving. Ik kreeg tevens de mogelijkheid om mijn kwaliteiten te gebruiken in dienstbaarheid. Ik heb ervaren dat ik daardoor ook persoonlijke vooruitgang heb gemaakt. Ik ben God zeer erkentelijk voor alles wat Hij voor mij doet. Ik hou van Hem, evenals van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige geest. Ik wil mijn dankbaarheid aan Hem tonen door zo goed mogelijk te leven naar datgene dat Hij van mij verwacht. Hij heeft het beste met mij voor. Dus vertrouw ik Hem ook alles toe. Ik wil mijn leven op zijn evangelie baseren, omdat ik ervaar dat ik daardoor ook het meest gelukkig ben. En door mijn manier van leven wil ik ook anderen gelukkig maken. Op de eerste plaats mijn gezinsleden.

Hoe ik mijn geloof naleef

In mijn persoonlijk contact met mijn Hemelse Vader heb ik de gelegenheid om mijn dankbaarheid te uiten voor de vele zegeningen die mijn leven aangenamer en mooier maken. Tevens kan ik met Hem mijn bekommernissen delen, wat altijd een verademend gevoel geeft. Ik probeer dagelijks tijd vrij te maken om in de Schriften (Bijbel en Boek van Mormon) te lezen. Sedert 1994 ben ik herhaaldelijk gevraagd om een leidinggevende functie in de Kerk te vervullen. Aanvankelijk was ik leider van de jongemannen van onze plaatselijke kerkgemeente, later werd ik leider van deze ganse kerkgemeente. Mijn talenten heb ik daardoor kunnen ontwikkelen; persoonlijke zwakheden heb ik kunnen overwinnen. Thans maak ik deel uit van een groep van 12 mannelijke leden die advies en ondersteuning geven aan de kerkelijke leiding van Vlaanderen en Zuid-Holland. Tevens heb ik het toezicht over de leid(st)ers die evangelieonderricht geven aan de kinderen in de verschillende plaatselijke kerkgemeenschappen in de regio. Daarnaast heb ik ook de gelegenheid om maandelijks een paar gezinnen in mijn onmiddellijke omgeving te bezoeken, en hen geestelijk (en zo nodig ook materieel) steun te verlenen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beschikt over Tempels (huizen aan God toegewijdt) waar we meer leren over Gods Plan van Zaligheid, waar we specifieke verbonden met God sluiten, waar we plaatsvervangend heilige handelingen verrichten voor overledenen om hen de kans te geven het evangelie van Jezus Christus alsnog te aanvaarden. Eens per maand ben ik in de Tempel van Zoetermeer werkzaam. Het evangelie van Jezus Christus is het fundament van mijn leven. Ik weet dat ik alleen daardoor gelukkig kan zijn, en mijn dagelijkse ervaringen bevestigen dat.